Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 10214
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 4485
Najstaršie budovy 31. október 2014 7012
Grandhotel 31. október 2014 4881
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 6254
Súkromné vily 31. október 2014 3850
Bezmenná dolinka 31. október 2014 4627
Vila Adria 31. október 2014 4668
Kaviareň 31. október 2014 3739
Csákyho dom 31. október 2014 4244
Scepusia 31. október 2014 4229
Kúpeľný dom 31. október 2014 4357
Hostinec 31. október 2014 3777
Hoepfnerov dom 31. október 2014 4088
Reklama a propagácia 31. október 2014 4974
Panorámy 31. október 2014 3611
Omnibus, THEV 08. február 2022 4704
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 4259
Artur Csatádi 25. marec 2020 1579
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 2497