Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Rainer 22. apríl 2020 1280
Ladislav Jármay 20. december 2020 1345
Adolf Maurer 19. február 2022 1131
Reichartovci 09. máj 2022 1155
Omnibus 01. júl 2021 1097
Zsedenyiho pavilon 27. september 2021 1103