• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Zberateľské pohľadnice z čias RU monarchie.

  • Pohľadnice do roku 1960

  • Jedinečné zábery zo súkromných archívov.

  • Dobové mapy.

Reichartovci

Prelom storočí znamenal pre Starý Smokovec začiatok vzostupu na ceste k moderným kúpeľom. Táto cesta je neoddeliteľne spätá s menom Dezidera Reicharta, ktorý kúpele v Starom Smokovci viedol celých 30 rokov a okrem toho bol zdrojom cenných podnetov aj pre ostatné kúpeľné miesta. Pevnou oporou mu bola manželka Viktória. Svoju stopu v Tatrách zanechali aj ich deti, syn Dezider a dcéra Margitka. Dnes túto rodinu pripomína už len Tatranský domov v Tatranskej Polianke, kde dlhé roky bývali a náhrobný kameň na cintoríne vo Veľkom Slavkove. A postupne sa na nich zabúda. Nezaslúžia si to.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Teodor Kertész

Teodor Kertész
Narodil sa v roku 1834 v Košiciach v obchodníckej rodine Karola Kertésza /pôv. Gärtner/. Jeho otec Karol bol potomok nemeckého hodinára Gärtnera z bavorského Freibergu, ktorý sa neskôr usadil v Györy.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Ladislav Jármay

Dr. Jármay László

V nedávnej minulosti odišiel spomedzi radov živých tichý starý pán. Bol to puritán zo starého sveta, skromný, nenáročný, jemnocitný a dobrý človek, ktorý by neublížil ani muche, ale každému konal iba dobro, nemal žiadnych nepriateľov a každý si ho ctil a miloval.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Pripravujeme

Čo sa pripravuje na tento rok do tlače:

Po dvoch rokoch práce je kompletný rukopis o živote Jozefa Szentiványiho, zakladateľa Štrbského Plesa. Autori textov: Ing. Oto Jalčovik, PhDr. Peter Vítek.
Rukopis obsahuje 8. kapitol:

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Adolf Maurer

Adolf Samuel MAURER
Kníhkupec a vydavateľ. Narodil sa 25. septembra 1845 v Levoči v rodine obuvníka Jakuba Maurera. Jeho matkou bola Zuzana, rodená Kochová. V roku 1873 sa Adolf Maurer oženil s Alžbetou Frählichovou (1849-1916).

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Ľudovít Petrik

Ľudovít /Lajos/ Petrik


Turista, horolezec, propagátor turistiky, priekopník amatérskej fotografie v Tatrách, chemik, profesor chemickej technológie na Univerzite aplikovaných vied v Budapešti, generálny riaditeľ Budapeštianskeho múzea úžitkového umenia, kráľovský radca, nositeľ viacerých vysokých ocenení, ušľachtilý a vždy skromný človek.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom