• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Zberateľské pohľadnice z čias RU monarchie.

  • Pohľadnice do roku 1960

  • Jedinečné zábery zo súkromných archívov.

  • Dobové mapy.

Ladislav Jármay

Dr. Jármay László

V nedávnej minulosti odišiel spomedzi radov živých tichý starý pán. Bol to puritán zo starého sveta, skromný, nenáročný, jemnocitný a dobrý človek, ktorý by neublížil ani muche, ale každému konal iba dobro, nemal žiadnych nepriateľov a každý si ho ctil a miloval.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Jenny Angyalossy

Jenny Angyalossy

Aby neostala pre históriu neznámym menom.

 

Jenny Angyalossy sa spomínala doteraz v dvoch publikáciách, a písali o nej traja autori. Nebudem sa držať pravopisu a budem ju /ako aj ostatné osoby tohto príbehu/ menovať tak, ako vystupujú v dobovej tlači a archívnych dokumentoch, z ktorých som čerpal.  Históriou rodiny Szontagh sa zaoberám už niekoľko rokov. Práve o nej už mám zistené asi najviac a preto sa pokúsim napísať  príbeh jej rodiny, nie dlhý, ale tragický a v samotnom závere až záhadný.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Rainer

Johan Georg Rainer
1800 - 1872

Životopis Jána Juraja Rainera, ktorého autorom je Samuel Weber (1835-1908) a publikovaný bol v jeho diele: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800-1900, Igló 1901. /Doslovný preklad/

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Ľudovít Petrik

Ľudovít /Lajos/ Petrik


Turista, horolezec, propagátor turistiky, priekopník amatérskej fotografie v Tatrách, chemik, profesor chemickej technológie na Univerzite aplikovaných vied v Budapešti, generálny riaditeľ Budapeštianskeho múzea úžitkového umenia, kráľovský radca, nositeľ viacerých vysokých ocenení, ušľachtilý a vždy skromný človek.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Szontagh senior

Dr. Nikolaus Szontagh de Igló
(1843-1899)

Životopis Mikuláša Szontagha staršieho, ktorého autorom je Samuel Weber (1835-1908) a publikovaný bol v jeho diele: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800-1900, Igló 1901. /Doslovný preklad/

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Letohrádok arcivojvodu Jozefa

Letohrádok arcivojvodu Jozefa v Starom Smokovci.

Jozef Karol Ľudovít Habsbursko-lotrinský, arcivojvoda Rakúsky sa narodil 2. marca 1833 v Bratislave /vtedajšom Prešporku/. Bol druhým synom posledného palatína, arcivojvodu Jozefa Antona Habsbursko-lotrinského a princeznej Márie Dorotey Württemberskej. Do dejín sa zapísal ako veliteľ a organizátor uhorských honvédov, bol tiež jazykovedcom, prírodovedcom a etnografom. Publikoval diela o Rómoch a ich jazyku a tiež botanické a archeologické články. Jeho učiteľom a vychovávateľom bol známy prešporský rodák, Florián František Serafín Rómer (1815-1889). Arcivojvoda Jozef bol doktorom filozofie, čestným členom Maďarskej akadémie vied, generálom jazdectva, cisársko-kráľovským veľkovojvodom uhorským a vrchným veliteľom uhorskej armády. Patril k uhorskej línii rodu Habsburgovcov, bol vnukom cisára Leopolda II. a pravnukom Márie Terézie.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom