Omnibus, THEV

Obr.1. Konečná zastávka elektrobusu v Starom Smokovci bola pred bývalým hotelom Adria v miestach dnešného parkoviska, kam došiel z Popradu za 75 minút. Vozidlo nemalo zberač prúdu ako dnešné trolejbusy, ale po troleji sa pohyboval štvorkolieskový vozíček, tzv. mačka, ktorý obsluhoval vedľa vodiča sediaci pomocník. Trolejové vedenie bolo však len jedno, a tak sa vozidlá premávajúce kyvadlovou dopravou pri stretnutí zastavili a pomocníci si museli vymeniť vozíčky na odber prúdu. Napriek tomu, že len v roku 1904 prepravili elektrobusy na tejto trase až 14000 cestujúcich, ich prevádzka netrvala dlho. Rôzne technické problémy, kolízia s kočom arcikňažnej Márie Terézie i ďalšie neobjasnené okolnosti zapríčinili zastavenie prevádzky tatranskej trolejbusovej linky niekedy uprostred letnej sezóny 1906. Posledný odstavený trolejbus v roku 1932 odkúpil pán Kuľa zo Spišskej Teplice a jeho ďalší osud nie je známy. Tatranský elektrobus však ďaleko predbehol svoju dobu, veď v takejto nadmorskej výške napríklad dodnes žiadne trolejbusy nepremávajú. Osvedčila sa vhodnosť jeho použitia, iba vtedajší stav ciest sa podpísal pod jeho neúspech.

Obr.2. Po skúsenostiach s prevádzkou trolejbusu získali Krieger a Matejka v roku 1906 licenciu aj na výstavbu elektrickej železnice z Popradu do Starého Smokovca. V roku 1907 koncesiu a výstavbu 13,6 km dlhej električkovej trate s rozchodom 1000 mm prevzala účastinná spoločnosť Phoebus z Budapešti. Táto firma, zameraná na elektrifikáciu železničných tratí a uhorských miest založila na prevádzkovanie električky v roku 1908 akciovú spoločnosť Smokovecká miestna elektrická železnica (Tátrafüredi Helyi Érdekú Villamos Vasút - T.H.É.V.). Otvorenie prevádzky pre verejnost' sa uskutočnilo 18. decembra 1908. Na konečnej stanici v Starom Smokovci (na snímke) ešte pred pôvodnou prízemnou staničnou budovou stojí jeden z troch prvých dvojosových motorových vozňov vyrobených v roku 1907, ktoré pre túto trať dodala firma Ganz z Budapešti (neskôr označené EMU 28.001 až 003).

Obr.3-5. Stanica T.H.E.V. Starý Smokovec do roku 1911.

Obr.6-9.  Koncom roka 1911 dali do prevádzky úsek električkovej trate zo Starého Smokovca do Tatranskej Polianky a zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice. Súčasne spoločnosť Phoebus postavila v Starom Smokovci, asi 200 metrov juhozápadne od pôvodnej stanice novú poschodovú staničnú budovu. Starý nevyhovujúci objekt zmenili na dielne, v roku 1924 ho rozobrali a postavili znovu na Hrebienku vedľa stanice pozemnej lanovky ako turistickú nocľaháreň. Na snímke z roku 1922 je aj dvojnápravový osobný prívesný vozeň č. 15 (naposledy EL/u 51335). Štyri takéto tzv. veľké prívesné vozne (ev.č. 13 až 16) dodala budapeštianska firma Ganz - Danubius pre tatranskú električkovú trať v roku 1912.

Obr.11. Obľúbené letné vyhliadkové vozne TEVD /Tatranská elektrická vicinálna dráha/ v stanici Starý Smokovec.

 

VytlačiťOdoslať e-mailom