Csákyho dom

Obr.1-3. Pred výstavbou hotela Grand bol najhonosnejšou stavbou osady tzv. Csákyho dom. Túto prekrásnu hrazdenú budovu s exotickými motívmi v štítoch i na fasáde postavil v roku 1900 staviteľ Henrich Hermann zo Spišskej Novej Vsi, podľa projektov Quida Hoepfnera.

Obr.4. Na pohľadnici je zriedkavý pohľad na južný trakt budovy s reštauračnými priestormi na prízemí.

Obr.8-9. V roku 1916 vzniklo prepojením hotela Scepusia s Csákyho domom fyzikálnodietetické sanatórium Tatra. Po roku 1948 jeho objekty slúžili ako ubytovne zamestnancov. Po asanovaní Scepusie požiar zničil vo februári 1980 aj priestory na poschodí bývalého Csákyho domu. Spodná časť budovy po rekonštrukcii slúžila ako reštaurácia. V súčasnosti zachovanú časť objektu znovu prestavali pre potreby finančnej inštitúcie.

Obr.11. Vľavo sanatorium Tatra, v pozadí Kúpeľný dom, Hoepfner, vpravo kaviareň.

Obr.12-14. Interiér sanatória Tatra.

VytlačiťOdoslať e-mailom