Grandhotel Štrbské Pleso

V roku 1901 odkúpil od Jozefa Szentiványiho osadu Štrbské Pleso s okolím uhorský štát, aby predišiel zozpínavým kúpychtivým plánom kniežaťa Hohenloheho, majiteľa susedných Vyšných Hágov. Osadu štát prenajal medzinárodnej spoločnosti lôžkových vozňov Wagon Lits Cook so sídlom v Bruseli. Tá v súčinnosti so Spišskou úverovou bankou v Levoči vytvorila "Uhorský hotelový a kúpeľný podnik", ktorý sa po úspešných investíciách v Starom Smokovci /1904/ a Tatranskej Lomnici /1905/ pustil do rozsiahlej výstavby hotela aj v osade Štrbské Pleso. Veľký hotel /Nagy szálló, Grand Hotel/ dokončili v roku 1906 a stavebne ho spojili so starším objektom reštaurácie.

 

 Model Grandhotela v mierke 1:200. Model je vystavený vo vstupnej hale Hotela Solisko na Štrbskom Plese.

 

 

VytlačiťOdoslať e-mailom