Bezmenná dolinka

Obr.1. V ústí malej bezmennej dolinky, pod prameňmi Juraj a Alžbeta (neskôr Castor a Pollux) v 30. rokoch 19. storočia vznikli prvé tatranské objekty liečebného charakteru. Na dobových pohľadniciach sa však nezachovali. V 80. rokoch na ich mieste Spišská úverová banka vybudovala nové stavby. Vpravo s dvoma vežičkami je veľká reštaurácia, v rade za ňou 20 izbový hotel Hungária z roku 1882 (po roku 1918 vila Mária) a za ním strecha menšej vily Bókay z roku 1887, ktorá pripomínala niekdajšieho sezónneho kúpeľného lekára, spišského rodáka a univerzitného profesora Jána Bókayho (1822-1884) z Budapešti. V ľavej časti záberu je budova pošty s jednoduchým priečelím z roku 1884. Úplne vľavo vedľa nej dodnes stojaca vila Flóra, ešte z éry Rainerovcov a roh kaviarne. Reštauráciu, ako aj podľa projektov levočského staviteľa Antona Müllera postavenú Hungáriu a vilu Bókay zbúrali v polovici 60. rokov. Poštu, ktorú naposledy volali Kosodrevina, odstránili už koncom 50. rokov.

Obr.2. Pohľad od vily Adria. Vľavo Poštovný a telegrafný úrad, v pozadí s dymiacim komínom kúpeľný dom, strecha hotela Hungária, reštaurácia, vpravo vila Hygiea.

Obr.3. Pohľad z parčíka pred Csákyho domom. Zľava: roh kaviarne, vila Flóra, priečelie pošty, strechy vily Bókay a hotela Hungária, vila Adria.

Obr.4. Zimný pohľad od Csákyho domu. Vila Flóra, pošta, hotel Hungária.

Obr.5. Reštaurácia počas prestavby v roku 1902.

Obr.6-10. Pekná eklektická budova s dvomi vežičkami je bývalá reštaurácia s letnou terasou. Predstavuje vrchol architektonickej tvorby Gedeona Majunkeho. Dala ju postaviť Spišská úverová banka v roku 1891 na mieste reštaurácie z roku 1839, ktorá zhorela v roku 1889. V roku 1902 bolo priečelie budovy rozšírené podľa projektu Quida Hoepfnera, čím sa vytvorili predajné priestory bufetu. Vilu Hygiea (vpravo) dal v roku 1883 postaviť lekárnik Aurel Viliam Scherfel (1835-1895) z Popradu-Veľkej, ktorý tu sezónne pôsobil. Po ňom bol jej vlastníkom lekárnik Artúr Csatády. Schátranú budovu lekárne, v ktorej bola naposledy predajňa ovocia a zeleniny asanovali v roku 1983.

VytlačiťOdoslať e-mailom