Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 1222
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1731
Súkromné vily 16. máj 2016 1324
Vila Migazzi 17. máj 2016 1547
Šrobárov ústav 07. august 2016 3100
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 1332