Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 1302
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1832
Súkromné vily 16. máj 2016 1401
Vila Migazzi 17. máj 2016 1641
Šrobárov ústav 07. august 2016 3238
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 1413