Vila Adria

Obr.1.,2. Vilu Adria / budova vľavo na fotografiách Karola Divalda/ podľa projektu Antona Müllera dala postaviť spoločnost' Boršodsko-miškovecký parný mlyn v roku 1877. Stála pod cestou pri vstupe do osady. Bolo v nej 30 hosťovských izieb, sídlo riaditeľstva kúpeľov a od roku 1881 aj sezónny obchod Adolfa Maurera (1845-1928) z Košíc. Budovu, po vojne známu ako Kyselka zbúrali v roku 1958. Dnes sa v tých miestach rozprestiera parkovisko.

Obr.3. V popredí je skupina budov Adria, nad ňou tzv. nová kaviareň, Flóra, pošta a vežička reštaurácie. Vila Flóra (uprostred) postavená Jánom Jurajom Rainerom pre ubytovacie účely mala v 80. rokoch 19. storočia 12 izieb. Chybne sa traduje, že je najstaršou dodnes stojacou budovou Starého Smokovca a Vysokých Tatier. Podrobnejšie porovnávanie dobových rytín, akvarelov a olejomalieb však dokazuje, že ešte v roku 1856 (rytina Ľ. Rohbocka) stála na jej mieste pôvodná Csákyho kaplnka a v tom čase už existovali aj dodnes stojaci Švajčiarsky dom i murovaná budova tzv. veľkého domu z roku 1850, známa neskôr ako Tündérlak, Alpenfee i Bellevue. Flóru dal postaviť Rainer až v roku 1861, čo sa zrejme omylom pokladá iba za dátum jej rekonštrukcie. Na zobrazeniach osady po tomto roku už vila zaujíma miesto bývalej Csákyho kaplnky.

Obr.4. Vstupná brána do Starého Smokovca, v pozadí za stlpom žltou farbou kolorovaný voz elektrobusu, ktorý mal konečnú zastávku v rokoch 1904-1906 pred hotelom Adria /budova vľavo/.

Obr.5. Vila Adria s obchodom Teodora Kertésza z Budapešti /od r. 1908/.  Pohľad od reštaurácie. Vľavo ateliér a letovisko Karola Divalda, vpravo Csákyho dom.

Obr.6. Skupina budov Adria, nad ňou tzv. nová kaviareň, Poľovnícky roh, Flóra, pošta, vežička reštaurácie. Vpravo terakotová socha klaňajúceho sa pána.

Obr.7. Reštaurácia, Hygiea a Adria od kaviarne.

Obr.8. Zimný pohľad z balkóna Csákyho domu.

Obr.9. Vstup do Starého Smokovca na privátnej fotografii z 50-tych rokov minulého storočia.

 

 

VytlačiťOdoslať e-mailom