Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 9829
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 4346
Najstaršie budovy 31. október 2014 6742
Grandhotel 31. október 2014 4668
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 6071
Súkromné vily 31. október 2014 3724
Bezmenná dolinka 31. október 2014 4483
Vila Adria 31. október 2014 4541
Kaviareň 31. október 2014 3623
Csákyho dom 31. október 2014 4108
Scepusia 31. október 2014 4110
Kúpeľný dom 31. október 2014 4235
Hostinec 31. október 2014 3667
Hoepfnerov dom 31. október 2014 3976
Reklama a propagácia 31. október 2014 4869
Panorámy 31. október 2014 3508
Omnibus, THEV 08. február 2022 4357
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 4123
Artur Csatádi 25. marec 2020 1479
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 2299