Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 6196
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 2607
Najstaršie budovy 31. október 2014 3934
Grandhotel 31. október 2014 2102
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 2784
Súkromné vily 31. október 2014 2040
Bezmenná dolinka 31. október 2014 2731
Vila Adria 31. október 2014 2760
Kaviareň 31. október 2014 1954
Csákyho dom 31. október 2014 2386
Scepusia 31. október 2014 2371
Kúpeľný dom 31. október 2014 2487
Hostinec 31. október 2014 2101
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2274
Reklama a propagácia 31. október 2014 1945
Panorámy 31. október 2014 1991
Omnibus, THEV 31. október 2014 2343
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2391
Artur Csatádi 25. marec 2020 23
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 13