Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 7115
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 2967
Najstaršie budovy 31. október 2014 4663
Grandhotel 31. október 2014 2651
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3286
Súkromné vily 31. október 2014 2377
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3116
Vila Adria 31. október 2014 3169
Kaviareň 31. október 2014 2369
Csákyho dom 31. október 2014 2764
Scepusia 31. október 2014 2749
Kúpeľný dom 31. október 2014 2838
Hostinec 31. október 2014 2424
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2627
Reklama a propagácia 31. október 2014 2262
Panorámy 31. október 2014 2309
Omnibus, THEV 31. október 2014 2713
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2806
Artur Csatádi 25. marec 2020 363
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 548