Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 6602
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 2802
Najstaršie budovy 31. október 2014 4321
Grandhotel 31. október 2014 2427
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3079
Súkromné vily 31. október 2014 2244
Bezmenná dolinka 31. október 2014 2939
Vila Adria 31. október 2014 2989
Kaviareň 31. október 2014 2177
Csákyho dom 31. október 2014 2611
Scepusia 31. október 2014 2587
Kúpeľný dom 31. október 2014 2687
Hostinec 31. október 2014 2289
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2482
Reklama a propagácia 31. október 2014 2121
Panorámy 31. október 2014 2179
Omnibus, THEV 31. október 2014 2532
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2608
Artur Csatádi 25. marec 2020 258
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 322