Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 10469
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 4580
Najstaršie budovy 31. október 2014 7154
Grandhotel 31. október 2014 5018
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 6419
Súkromné vily 31. október 2014 3935
Bezmenná dolinka 31. október 2014 4723
Vila Adria 31. október 2014 4761
Kaviareň 31. október 2014 3828
Csákyho dom 31. október 2014 4348
Scepusia 31. október 2014 4324
Kúpeľný dom 31. október 2014 4455
Hostinec 31. október 2014 3857
Hoepfnerov dom 31. október 2014 4186
Reklama a propagácia 31. október 2014 5055
Panorámy 31. október 2014 3696
Omnibus, THEV 08. február 2022 5706
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 4355
Artur Csatádi 25. marec 2020 1663
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 2694