Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 7523
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3170
Najstaršie budovy 31. október 2014 5002
Grandhotel 31. október 2014 3095
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3530
Súkromné vily 31. október 2014 2552
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3330
Vila Adria 31. október 2014 3376
Kaviareň 31. október 2014 2572
Csákyho dom 31. október 2014 2949
Scepusia 31. október 2014 2957
Kúpeľný dom 31. október 2014 3023
Hostinec 31. október 2014 2618
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2817
Reklama a propagácia 31. október 2014 2443
Panorámy 31. október 2014 2489
Omnibus, THEV 31. október 2014 2892
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2993
Artur Csatádi 25. marec 2020 486
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 804