Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 7648
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3226
Najstaršie budovy 31. október 2014 5109
Grandhotel 31. október 2014 3203
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3602
Súkromné vily 31. október 2014 2605
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3397
Vila Adria 31. október 2014 3441
Kaviareň 31. október 2014 2632
Csákyho dom 31. október 2014 3013
Scepusia 31. október 2014 3015
Kúpeľný dom 31. október 2014 3092
Hostinec 31. október 2014 2675
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2877
Reklama a propagácia 31. október 2014 2499
Panorámy 31. október 2014 2544
Omnibus, THEV 31. október 2014 2955
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 3052
Artur Csatádi 25. marec 2020 530
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 882