Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 10223
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 4488
Najstaršie budovy 31. október 2014 7017
Grandhotel 31. október 2014 4890
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 6260
Súkromné vily 31. október 2014 3852
Bezmenná dolinka 31. október 2014 4630
Vila Adria 31. október 2014 4673
Kaviareň 31. október 2014 3744
Csákyho dom 31. október 2014 4249
Scepusia 31. október 2014 4234
Kúpeľný dom 31. október 2014 4361
Hostinec 31. október 2014 3783
Hoepfnerov dom 31. október 2014 4096
Reklama a propagácia 31. október 2014 4976
Panorámy 31. október 2014 3617
Omnibus, THEV 08. február 2022 4823
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 4262
Artur Csatádi 25. marec 2020 1581
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 2504