Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 6832
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 2866
Najstaršie budovy 31. október 2014 4476
Grandhotel 31. október 2014 2542
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3183
Súkromné vily 31. október 2014 2302
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3011
Vila Adria 31. október 2014 3073
Kaviareň 31. október 2014 2263
Csákyho dom 31. október 2014 2681
Scepusia 31. október 2014 2659
Kúpeľný dom 31. október 2014 2749
Hostinec 31. október 2014 2349
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2543
Reklama a propagácia 31. október 2014 2174
Panorámy 31. október 2014 2239
Omnibus, THEV 31. október 2014 2609
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2687
Artur Csatádi 25. marec 2020 305
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 462