Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 6396
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 2704
Najstaršie budovy 31. október 2014 4147
Grandhotel 31. október 2014 2246
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 2923
Súkromné vily 31. október 2014 2145
Bezmenná dolinka 31. október 2014 2842
Vila Adria 31. október 2014 2865
Kaviareň 31. október 2014 2057
Csákyho dom 31. október 2014 2519
Scepusia 31. október 2014 2479
Kúpeľný dom 31. október 2014 2594
Hostinec 31. október 2014 2194
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2374
Reklama a propagácia 31. október 2014 2032
Panorámy 31. október 2014 2078
Omnibus, THEV 31. október 2014 2436
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2499
Artur Csatádi 25. marec 2020 152
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 180