Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 6292
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 2661
Najstaršie budovy 31. október 2014 4020
Grandhotel 31. október 2014 2156
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 2852
Súkromné vily 31. október 2014 2086
Bezmenná dolinka 31. október 2014 2784
Vila Adria 31. október 2014 2812
Kaviareň 31. október 2014 1994
Csákyho dom 31. október 2014 2447
Scepusia 31. október 2014 2420
Kúpeľný dom 31. október 2014 2531
Hostinec 31. október 2014 2138
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2319
Reklama a propagácia 31. október 2014 1983
Panorámy 31. október 2014 2032
Omnibus, THEV 31. október 2014 2389
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2449
Artur Csatádi 25. marec 2020 81
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 91