Pripravujeme

Čo sa pripravuje na tento rok do tlače:

 Po dvoch rokoch práce je kompletný rukopis o živote Jozefa Szentiványiho, zakladateľa Štrbského Plesa. Autori textov: Ing. Oto Jalčovik, PhDr. Peter Vítek.

Rukopis je už zadaný do tlače.

Rukopis obsahuje 8. kapitol:

  1. Liptovská župa
  2. Majetkové pomery Szentiványiovcov v Liptove a ich rodinné vzťahy /PhDr. Peter Vítek/
  3. Szentiványiovci /najbližšia rodina Jozefa Szentiványiho/
  4. Jozef Szentiványi a Štrbské pleso
  5. Jozef Szetniványi a Uhorský karpatský spolok
  6. Jozef Szentiványi a ozubnicová železnica
  7. Jozef Stentiványi a Mikuláš Szontagh
  8. Jozef Szentiványi na konci života

Rukopis prináša úplne nové a doteraz ani netušené skutočnosti o živote Jozefa Szentiványiho, dianí na Štrbkom Plese počas jeho života, jeho aktivity v Uhorskom karpatskom spolku, o procese schvaľovania a výstavby ozubnicovej železnice, blízke priateľstvo medzi Jozefom Szentiványim a Mikulášom Szontaghom, a nakoniec, ako to skutočne bolo s predajom Štrbského Plesa a s jeho tzv. nevlastným synom.

Podnet pre vypracovanie tohto rukopisu prišiel od starostu obce Štrba, Michala Sýkoru. Súčasná, stále pretrvávajúca nepriaznivá situácia s pandémiou COVID-19 pozastavila dokončenie tohto projektu v podobe knižnej publikácie.

Mimo poradia pridaný článok o Zsedényiho pamätníku. Najprv ho zbúrajú a teraz mu idú postaviť nejakú informačnú tabuľu že tam bol. A oslavujú Majunkeho a stále nevedia, že čo vlastne v Tatrách navrhol a postavil.

Čo sa pripravuje na tento rok v menu História:

Pani barónka Rozália Graefl-Györffy – niekoľko rokov sa už zaoberám touto ikonickou osobou a až posledný mesiac roka 2020 sa mi konečne podarilo získať jej podobizeň /ďakujem za to bratislavskerozky.sk/. Znova nepriaznivá pandemická situácia mi zatiaľ bráni navštíviť príslušné archívy a dopátrať ešte posledné nejasnosti o jej živote. Veľa skutočností je iných, ako sa doteraz o nej písalo. Hlavne, jej krstné meno nebolo Ružena ale Rozália. A bola švagriná s významným sochárom Jánom Fadruszom. S Lacom Vosikom sme 21. októbra 2019 navštívili jej hrob v maďarskej obci Mád. /viď foto na facebook ChataKamzík/.

Karol Piovarcsy – neviem pochopiť, ako je možné, že sa mu už niekoľko rokov sústavne komolí priezvisko na „PIVOVARCSY“. Pokladám si preto za povinnosť uviesť veci na pravú mieru.

Maša Haľamová – niekoľko fotografií z jej pôsobenia v Novom Smokovci, ako sprevádzala po Tatrách spisovateľku Karin Michaelisovú a hlavne čo jej písal v liste zo dňa 2. januára 1965 vtedy už bývalý generál Ferdinand Čatloš?

 Skokanské mostíky – koľko ich vlastne bolo v Tatrách? V podaní Ing. Oskara Zubera

JUDr. Josef Scheiner – starosta čsl. obce sokolské a jeho pamätník v Tatranskej Polianke

Guhrova lyžiarska chata – chata pod skokanským mostíkom na brehu Velického potoka

Dr. Guhr Jugendheim – z roku 1934 na Kancli pod Hrebienkom /doteraz nepublikované fotografie/

 Tatranská Polianka – história osady v podaní Dr. Michala Guhra

Sliezsky dom – slávnostné otvorenie chaty v podaní Lajosa Petrika.

VytlačiťOdoslať e-mailom