Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3377
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2464
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2797
Hotel Európa 03. júl 2016 2914
Bazár 03. júl 2016 2054
Vila Erika 03. júl 2016 2044
Súkromné vily 03. júl 2016 3072
Panorámy 03. júl 2016 2215
Vila Szontágh 03. júl 2016 2298
Penzák 01. september 2016 5959
Park hotel 29. august 2016 7703
Palace 03. júl 2016 2144
Detská liečebňa 03. júl 2016 2482
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2413
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2315
Szontagh senior 09. júl 2020 681
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 748
Teodor Kertész 31. január 2021 457