Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 2910
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1949
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2292
Hotel Európa 03. júl 2016 2294
Bazár 03. júl 2016 1669
Vila Erika 03. júl 2016 1630
Súkromné vily 03. júl 2016 2473
Panorámy 03. júl 2016 1719
Vila Szontágh 03. júl 2016 1758
Penzák 01. september 2016 4826
Park hotel 29. august 2016 6444
Palace 03. júl 2016 1709
Detská liečebňa 03. júl 2016 1944
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 1863
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1843
Szontagh senior 09. júl 2020 148
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 57