Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4614
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3800
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 4081
Hotel Európa 03. júl 2016 4453
Bazár 03. júl 2016 3216
Vila Erika 03. júl 2016 3190
Súkromné vily 18. február 2022 5666
Panorámy 03. júl 2016 3406
Vila Szontágh 03. júl 2016 3682
Penzák 01. september 2016 8537
Park hotel 29. august 2016 9856
Palace 03. júl 2016 3331
Detská liečebňa 03. júl 2016 4074
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3562
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3531
Szontagh senior 09. júl 2020 1888
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 2187
Teodor Kertész 31. január 2021 2924