Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 2855
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1878
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2227
Hotel Európa 03. júl 2016 2220
Bazár 03. júl 2016 1629
Vila Erika 03. júl 2016 1581
Súkromné vily 03. júl 2016 2389
Panorámy 03. júl 2016 1662
Vila Szontágh 03. júl 2016 1693
Penzák 01. september 2016 4665
Park hotel 29. august 2016 6304
Palace 03. júl 2016 1654
Detská liečebňa 03. júl 2016 1878
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 1785
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1793
Szontagh senior 01. máj 2020 44