Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3191
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2266
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2589
Hotel Európa 03. júl 2016 2672
Bazár 03. júl 2016 1889
Vila Erika 03. júl 2016 1885
Súkromné vily 03. júl 2016 2833
Panorámy 03. júl 2016 2033
Vila Szontágh 03. júl 2016 2082
Penzák 01. september 2016 5569
Park hotel 29. august 2016 7321
Palace 03. júl 2016 1971
Detská liečebňa 03. júl 2016 2276
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2232
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2134
Szontagh senior 09. júl 2020 545
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 573
Teodor Kertész 31. január 2021 190