Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4291
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3431
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 3763
Hotel Európa 03. júl 2016 4026
Bazár 03. júl 2016 2923
Vila Erika 03. júl 2016 2909
Súkromné vily 18. február 2022 4477
Panorámy 03. júl 2016 3137
Vila Szontágh 03. júl 2016 3278
Penzák 01. september 2016 7709
Park hotel 29. august 2016 9216
Palace 03. júl 2016 3039
Detská liečebňa 03. júl 2016 3667
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3287
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3251
Szontagh senior 09. júl 2020 1602
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 1860
Teodor Kertész 31. január 2021 1487