Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 2063
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1782
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2131
Hotel Európa 03. júl 2016 2071
Bazár 03. júl 2016 1557
Vila Erika 03. júl 2016 1507
Súkromné vily 03. júl 2016 2272
Panorámy 03. júl 2016 1572
Vila Szontágh 03. júl 2016 1612
Penzák 01. september 2016 4462
Park hotel 29. august 2016 6001
Palace 03. júl 2016 1581
Detská liečebňa 03. júl 2016 1794
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1703
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1708