Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3015
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2097
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2377
Hotel Európa 03. júl 2016 2469
Bazár 03. júl 2016 1746
Vila Erika 03. júl 2016 1736
Súkromné vily 03. júl 2016 2612
Panorámy 03. júl 2016 1817
Vila Szontágh 03. júl 2016 1899
Penzák 01. september 2016 5098
Park hotel 29. august 2016 6663
Palace 03. júl 2016 1814
Detská liečebňa 03. júl 2016 2068
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2020
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1949
Szontagh senior 09. júl 2020 308
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 240