Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4102
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3212
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 3557
Hotel Európa 03. júl 2016 3787
Bazár 03. júl 2016 2746
Vila Erika 03. júl 2016 2747
Súkromné vily 18. február 2022 4031
Panorámy 03. júl 2016 2942
Vila Szontágh 03. júl 2016 3057
Penzák 01. september 2016 7185
Park hotel 29. august 2016 8799
Palace 03. júl 2016 2853
Detská liečebňa 03. júl 2016 3379
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3117
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3054
Szontagh senior 09. júl 2020 1388
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 1652
Teodor Kertész 31. január 2021 1280