Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3105
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2177
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2441
Hotel Európa 03. júl 2016 2557
Bazár 03. júl 2016 1809
Vila Erika 03. júl 2016 1797
Súkromné vily 03. júl 2016 2713
Panorámy 03. júl 2016 1913
Vila Szontágh 03. júl 2016 1985
Penzák 01. september 2016 5316
Park hotel 29. august 2016 6858
Palace 03. júl 2016 1886
Detská liečebňa 03. júl 2016 2169
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2138
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2031
Szontagh senior 09. júl 2020 440
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 409