Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4502
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3674
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 3974
Hotel Európa 03. júl 2016 4320
Bazár 03. júl 2016 3110
Vila Erika 03. júl 2016 3077
Súkromné vily 18. február 2022 5008
Panorámy 03. júl 2016 3314
Vila Szontágh 03. júl 2016 3564
Penzák 01. september 2016 8287
Park hotel 29. august 2016 9634
Palace 03. júl 2016 3237
Detská liečebňa 03. júl 2016 3955
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3468
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3438
Szontagh senior 09. júl 2020 1786
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 2074
Teodor Kertész 31. január 2021 1905