Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3478
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2568
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2913
Hotel Európa 03. júl 2016 3057
Bazár 03. júl 2016 2138
Vila Erika 03. júl 2016 2136
Súkromné vily 03. júl 2016 3213
Panorámy 03. júl 2016 2314
Vila Szontágh 03. júl 2016 2408
Penzák 01. september 2016 6255
Park hotel 29. august 2016 7929
Palace 03. júl 2016 2249
Detská liečebňa 03. júl 2016 2625
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2505
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2419
Szontagh senior 09. júl 2020 778
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 875
Teodor Kertész 31. január 2021 614