Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4208
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3332
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 3663
Hotel Európa 03. júl 2016 3917
Bazár 03. júl 2016 2841
Vila Erika 03. júl 2016 2836
Súkromné vily 18. február 2022 4287
Panorámy 03. júl 2016 3046
Vila Szontágh 03. júl 2016 3184
Penzák 01. september 2016 7458
Park hotel 29. august 2016 9025
Palace 03. júl 2016 2950
Detská liečebňa 03. júl 2016 3546
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3205
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3163
Szontagh senior 09. júl 2020 1484
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 1776
Teodor Kertész 31. január 2021 1388