Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 2806
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1825
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2176
Hotel Európa 03. júl 2016 2147
Bazár 03. júl 2016 1591
Vila Erika 03. júl 2016 1540
Súkromné vily 03. júl 2016 2322
Panorámy 03. júl 2016 1607
Vila Szontágh 03. júl 2016 1646
Penzák 01. september 2016 4538
Park hotel 29. august 2016 6097
Palace 03. júl 2016 1613
Detská liečebňa 03. júl 2016 1830
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1733
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1740