Dobové mapy Starého Smokovca

Obr.1. - mapa z roku 1881, keď osadu prevzala do nájmu Spišská úverová banka v Levoči

Obr.2. - plán centra osady z roku 1918, po prepojení Csákyho domu so Scepusiou

Obr.3. - mapa Smokovcov a priľahlých oblastí z turistického sprievodcu z roku 1922 /Hefty-Vigyazó/

Obr.4. - plán osady Starý Smokovec približne z rovnakého roku /1922/ 

VytlačiťOdoslať e-mailom