Kostolík a kaplnka

 

Obr.1. Rímskokatolícky kostolík vznikol v severnej časti Starého Smokovca na podnet arcikňažnej Klotildy, majiteľky blízkeho nového letohrádku. Iniciatívnu snahu o jeho postavenie potom vyvíjal vtedajší spišský biskup Juraj Császka (1826-1904). Projektantom kostola bol osvedčený spišskosobotský architekt Gedeon Majunke (1854-1921). Napodobnil v ňom švédske sakrálne stavby. Výstavba stála 45000 forintov, z väčšej časti darovaných. Pekné drevené zariadenie kostolíka vyhotovil kežmarský umelecký stolár poľského pôvodu Gustav Adolf Weisz (1867-1935), pôvodným menom Bielinski. Kostol na počesť Svätej Anny vysvätil biskup Császka 26. augusta 1888. Dnes je zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Blahoslavenej Panny Marie.

Obr.2.-5. Pôvodná kaplnka, ktorú v roku 1796 dal vybudovať gróf Štefan Csáky (1741 - 1810) pre seba a svojich hostí, stála ešte v roku 1856 (ako to dokladá dobová rytina Ľudovíta Rohbocka). Bola to však iba mala zrubová stavba poznačená časom, ktorá už nepostačovala vzrastajúcej návštevnosti osady. Kúsok na severozápad od nej v bezprostrednej blízkosti Csákyho tzv. Panského domu, z podnetu veľprepošta Dominika Biacovského (1788-1869) preto niekedy v rokoch 1856-1859 postavili murovanú kaplnku, označovanú pôvodne ako kostol sv. Petra a Pavla. Tým sa postupne začalo vytvárať prirodzené a parkovými úpravami zdobené centrum osady, ktoré zo severnej strany ohraničovalo Obydlie víly a Švajčiarsky dom, z juhovýchodu vila Flóra a neskôr z južnej strany aj priestranná budova kaviarne. Kaplnka dodnes stojí ukrytá v bezprostrednej blízkosti Mestského úradu Vysoké Tatry a vily Flóra. Je zasvätená Lurdskej Panne Márii.

 

 

VytlačiťOdoslať e-mailom