Detská liečebňa

Obr.01.,02. Ústredie Červeného kríža v záujme rozšíriť preventívnu protituberkulóznu starostlivosť pristúpilo k výstavbe modernej detskej liečebne. Vznikla severozápadne nad starou liečebňou a skladala sa z dvoch samostatných objektov a menšej školskej budovy. Ich projekty vyhotovil architekt Stanislav Sucharda z Prahy. Slávnostné otvorenie 200 lôžkového preventória nazvaného na pamiatku manželky bývalého prezidenta ČSR Ozdravovňou Charlotty Garrigue Masarykovej (1850-1923) sa uskutočnilo 17. januára 1937.

VytlačiťOdoslať e-mailom