Mapy

Obr.01. Výrez zo situačnej mapy „troch Smokovcov", stav pred rokom 1900.

A három Tátra-Füred és környékének térrajza
Situationsplan der drei Tátra-Füred und ihrer Umgebung.
Melléklet Singer és Wolfner kalauzkönyveihez

Obr.02. Plán Nového Smokovca tesne pred rokom 1915. Ešte je zakreslený Turistaotthon /č.6/. ktorý vyhorel v roku 1915.

A MAGAS TÁTRA RÉSZLETES KALAUZA
Dr. VIGYÁZÓ JÁNOS
Budapest 1917

Obr.03. Výrez z turistickej mapy

TÁTRAFÜRED ÉS KÖRNYÉKE
A MAGAS TÁTRA RÉSZLETES KALAUZA
Dr. VIGYÁZÓ JÁNOS
Budapest 1917

Obr.04. Nový Smokovec po roku 1925 /už je zakreslený „Penzák"/

VytlačiťOdoslať e-mailom