Kaviareň a reštaurácia

Obr.01. Na mieste starej nevyhovujúcej reštaurácie a kaviarne z roku 1877 /objekt vľavo vedľa sanatória/, ktoré mal v prenájme Imrich Bölcsházy a po ňom Albert Dresdner, dal majiteľ' kúpeľov v roku 1895 postaviť novú, podľa projektov Gedeona Majunkeho.

Obr.02.-05. Na snímke vľavo je vstupné priečelie novej kaviarne. V peknom letnom počasí hostí obsluhovali aj vonku pred kaviarňou.

Obr.06. Od západu bola na kaviareň napojená nová reštaurácia, čím sa vytvoril komplex stravovacích služieb so spoločenským salónom. Dve jedálne reštaurácie, kaviareň (spolu až 700 stoličiek) a vedľa nej spoločenský salón s 32 m dlhou a 6 m širokou zimnou záhradou (z roku 1880) boli prepojené presklenou krytou kolonádou so zámerným sklonom podlahy, umožňujúcou ,,pľúcnu gymnastiku“ a spojené s objektom sanatória. Na pohľadnici vľavo je priečelie jedálne, vpravo od promenády vila Erika.

Obr.07. Bohato zdobené priečelie reštaurácie, v pozadí objekty dvoch Szontaghových sanatórií. Západne od reštaurácie stála od začiatku 80. rokov 19. storočia vila Plesnivec (Gyopár, Edelweiss) - na pohľadnici vľavo, ktorá ako letná ubytovňa s 9 izbami patrila ku komplexu sanatória. Budova bola zbúraná okolo roku 1910 a na jej mieste vznikla nová jednoposchodová vila Cyclamen.

Obr.08. Pohľad západným smerom z okien hotela Európa. Za objektom reštaurácie so štýlovou vežičkou je čiastočne ukrytá vila Plesnivec. V strede nad promenádou je kaviareň s hosťami na jej letnej terase, vpravo časť spoločenského salónu. Snímka je z roku 1901.

Obr.09. Pohľad na promenádu východným smerom. Vpravo hotel Európa. Celkom vzadu hrazdená vilka Hôľna ruža /Havasi Rósza, Alpenrose/.

VytlačiťOdoslať e-mailom