Vila Szontágh

Obr.01.,02. Uprostred parkových úprav osady zriadili aj dodnes existujúce umelé Szontaghovo jazierko. Nad ním na opačnej strane chodníka, na terajšom voľnom priestranstve pod liečebňou Palace, stáli kedysi vily Genciana /vpravo/ a Cyclamen /Obr.02. vľavo/. Obidve slúžili na ubytovanie letných kúpeľných hostí. Staršia bola vila Genciana, tú rozobrali počas výstavby liečebne Palace v roku 1933 a preniesli na Peknú Vyhliadku. Poschodová vila Cyclamen vznikla tesne po roku 1910. Rozobrali ju v roku 1935 a znovu postavili vedľa zotavovne Karpátia v Tatranskej Lesnej. Dnes je ako odborárska ubytovňa známa pod menom Brezička. Vľavo je dodnes existujúca a dedičom pôvodného majiteľa navrátená vila Szontagh. Tá bola po znárodnení dlho známa ako hotel Hubertus. resp. Tokajík.

Obr.03. Pohľad z Penzáku. Vľavo čiastočný pohľad na vilu Vág, v strede záberu vila Szontágh, za ňou vila Gejzu Bányásza /Breza/, vpravo Genciana a Cyclamen.

Obr.04. Podobný záber ako Obr.03. ale v zime. V pravo lekáreň s bytom lekárnika, Mgr.Pharm. Samuela Búľovského /1880-1954/, zaťa Petra Hubku z Liptovského Mikuláša.

Obr.05. Zimný záber od jazierka na Szontaghovu vilu, vpravo Genciana.

Obr.06. Záber zo strechy lekárne na Szontaghovu vilu a sanatorium Palace krátko pred dokončením. Celkom vpravo vila Cyclamen už v procese asanácie.

Obr.07. Szontaghova vila už ako hotel Tokajík.

VytlačiťOdoslať e-mailom