Sanatória Dr. Szontágha

Obr.01.-03. V roku 1875 kúsok na juhozápad od dnešného Starého Smokovca, prenajal od obce Veľký Slavkov 20 hektárový zalesnený pozemok doktor Mikuláš Szontagh (1845- 1899), ktorý bol v Smokovci od roku 1875 kúpeľným lekárom. Na prenajatom pozemku sa rozhodol založiť vlastné Sanatórium na liečbu tuberkulózy a Basedowovej choroby predovšetkým prostredníctvom klimatoterapie. Novovznikajúcu osadu pomenoval Nový Smokovec, na rozdiel od dovtedajšieho Smokovca. Prvá budova novej osady, asi 500 metrov juhozápadne od Starého Smokovca, bola daná do prevádzky 1. júla 1876. V tirolskom štýle, na štíte strechy s typickou zvoničkou, ju podľa vlastných projektov postavil levočský stavitel' Anton Müller. V poslednom desaťročí monarchie toto „staré" Sanatórium nazývali hotelom Royal.

Obr.04.,05. K tzv. starému sanatóriu s 27 izbami pre pacientov bol v roku 1877 z východnej strany pristavaný kúpeľný dom so studenou vodoliečbou, s osobitným mužským a ženským oddelením. Liečebné procedúry tu poskytovala aj elektroterapia a rašelinové kúpele, na poschodí zriadili inhalatórium a kosodrevinové kúpele (nízka budova vľavo). Ku kúpeľnému domu z východnej strany nechal doktor Szontagh v roku 1882 pristavať 28 izbovú budovu nového sanatória (budova vpravo). Tento masívny tehlový dvojposchodový objekt so štyrmi štvorbokými nárožnými vežami, v tzv. maurskom slohu projektoval a postavil taktiež Anton Müller z Levoče.

Obidve budovy poskytovali na tú dobu vysoký štandard. V novej budove (dnes liečebný dom Branisko I). ktorá bola ako prvá na južnej strane Tatier prispôsobená na prijímanie hostí aj v zimnom období, zaviedli ústredné kúrenie. klimatizáciu s cirkuláciou vzduchu, vodovod so splachovacími anglickými záchodmi, čo vyhotovil Viedenský staviteľ František Xaver Komárek. Obidve budovy spolu s kúpeľným domom uprostred nich, boli prepojené krytým vykurovaným koridorom a v roku 1906 na priečelí oboch budov pristavali drevené kryté pavlače. Vzhľad staršieho objektu (dnes budova Svišť, resp. liečebný dom Branisko II) bol oživený aj nadstavbou dvoch strešných veží.

VytlačiťOdoslať e-mailom