Bazár

Obr.01.,02. Z východu v smere od Starého Smokovca vítala návštevníkov drevená slávobrána, ktorá bola v tom čase typickou aj pre ostatné tatranské osady. Popod ňu prechádzala aj hlavná tatranská komunikácia, Klotildina cesta, spájajúca Starý Smokovec so Štrbským Plesom. Časť tejto cesty bola v Novom Smokovci zároveň aj hlavnou kúpeľnou promenádou, a preto v rokoch 1913-1915 vozovku v osade odklonili južnejším smerom popod hotel Európa, aby povozy nerušili kúpeľných hostí.

Obr.03. Pohľad na kúpeľnú promenádu za slávobránou.

Obr.10. Za slávobránou pri vstupe do osady bol prvým objektom vpravo nad cestou bohato dekorovaný bazár s turistickými potrebami, literatúrou a rôznymi suvenírmi. Vznikol v roku 1891 a patril známemu obchodníkovi Teodorovi Kertészovi z Budapešti. Projektantom tejto stavby, tvarom strechy ovplyvnenej stavebným slohom Napoleona III., bol Anton Müller. Bazár bol zbúraný po 2. svetovej vojne a na jeho mieste od roku 1954 stojí budova polikliniky.

Obr.11.,12. Naproti, po ľavej strane promenády postavili ešte v najstarších časoch osady menšiu hrazdenú vilku Hôľna ruža (Havasi Rózsa, Alpenrose). Spočiatku slúžila na ubytovanie kúpeľných hostí (5 izieb), bolo tu aj kaderníctvo a neskôr cukráreň. Od 20. rokov minulého storočia bol objekt viackrát upravovaný, čím zanikla aj jeho hrazdená výzdoba. V 50. rokoch tu zriadili zdravotnícke zariadenie, dnes využívané ako poliklinika pre deti a dorast. Časť budovy v jej povodnej podobe zachycuje ľavá strana pohľadnice.

Obr.13.,14. Hôľna ruža a bazár v 30-tych rokoch.

VytlačiťOdoslať e-mailom