Palace

Obr.01. Za objektom kina postavila akciová spoločnosť „.Sanatóriá dr. Szontagha" na čele s MUDr. Mikulášom Szontaghom mladším (1882-1963) päťposchodovú budovu s hotelovo-sanatórnym využitím. Jej projektantom bol Milan Michal Harminc z Bratislavy a do prevádzky ju odovzdali v septembri 1934. Dostala meno Palace, po svojej staršej a väčšej predchodkyni, ktorú akciová spoločnosť v tom čase predala Všeobecnému penzijnému ústavu v Prahe.

Obr.02.-04. Palace sanatórium a lekáreň. Lekáreň pre Hubkovho zaťa Mgr.Pharm. Samuela Búľovského navrhol v 30-tych rokoch architekt Michal Milan Harminc.

Obr.05. Kostolík, Erika v pozadí Palace.

Obr.06. Pohľad od klziska vedľa Penzáku.

Obr.07. Zimný pohľad od autocesty.

Obr.08. Pohľad na promenádu. V pozadí vežička Szontaghovej vily.

Obr.09. V objekte bývalej reštaurácie bolo v roku 1931 zriadené tretie zvukové kino na Slovensku.

VytlačiťOdoslať e-mailom