Kúpeľný hostia

Obr.01. 26. október 1926, oslavy vzniku ČSR. V dolnom rade prvý zľava Dr. Ján Pullman, v strede Dr. Mikuláš Szontágh, nad ním št.kpt. Hladký.

Obr.02. Záber na všetkých účastníkov oslavy.

Obr.03. 22.apríl 1927. Autor fotografie Dietz, Nový Smokovec. Na rube nápis: Pacienti z vily Royal. V dolnom rade sediaci prvý zľava Dr. Ján Pullman. Druhá zprava pravdepodobne Dr. Klára Hensch.

Obr.04. Kúpeľný hostia pred hotelom Európa.

VytlačiťOdoslať e-mailom