Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Historia 03. december 2021 36
Mapy 03. december 2021 35
Najstaršie budovy 03. december 2021 70
Hotel Weszterheim 03. december 2021 56
Millenium 03. december 2021 35
Kúpeľný dom 03. december 2021 35
Tivoli 03. december 2021 32
Guhrove sanatoria 03. december 2021 33
Dr. Michal Guhr 03. december 2021 70
Skokanske mostíky 12. december 2021 60
Pamätník Josefa Scheinera 14. december 2021 50
Karol Piovarcsy 22. december 2021 46