Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 8486
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3804
Najstaršie budovy 31. október 2014 5840
Grandhotel 31. október 2014 3858
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 4199
Súkromné vily 31. október 2014 3269
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3979
Vila Adria 31. október 2014 4027
Kaviareň 31. október 2014 3193
Csákyho dom 31. október 2014 3603
Scepusia 31. október 2014 3597
Kúpeľný dom 31. október 2014 3739
Hostinec 31. október 2014 3225
Hoepfnerov dom 31. október 2014 3454
Reklama a propagácia 31. október 2014 3036
Panorámy 31. október 2014 3086
Omnibus, THEV 08. február 2022 3568
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 3622
Artur Csatádi 25. marec 2020 1112
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 1554