Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 7574
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3189
Najstaršie budovy 31. október 2014 5040
Grandhotel 31. október 2014 3143
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3564
Súkromné vily 31. október 2014 2575
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3358
Vila Adria 31. október 2014 3402
Kaviareň 31. október 2014 2599
Csákyho dom 31. október 2014 2976
Scepusia 31. október 2014 2978
Kúpeľný dom 31. október 2014 3044
Hostinec 31. október 2014 2638
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2842
Reklama a propagácia 31. október 2014 2465
Panorámy 31. október 2014 2509
Omnibus, THEV 31. október 2014 2918
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 3022
Artur Csatádi 25. marec 2020 503
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 826