Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 9257
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 4145
Najstaršie budovy 31. október 2014 6372
Grandhotel 31. október 2014 4413
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 5854
Súkromné vily 31. október 2014 3574
Bezmenná dolinka 31. október 2014 4310
Vila Adria 31. október 2014 4375
Kaviareň 31. október 2014 3491
Csákyho dom 31. október 2014 3938
Scepusia 31. október 2014 3941
Kúpeľný dom 31. október 2014 4070
Hostinec 31. október 2014 3521
Hoepfnerov dom 31. október 2014 3807
Reklama a propagácia 31. október 2014 4728
Panorámy 31. október 2014 3357
Omnibus, THEV 08. február 2022 4088
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 3948
Artur Csatádi 25. marec 2020 1363
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 2004