Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 8726
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3935
Najstaršie budovy 31. október 2014 6013
Grandhotel 31. október 2014 4065
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 4339
Súkromné vily 31. október 2014 3386
Bezmenná dolinka 31. október 2014 4096
Vila Adria 31. október 2014 4153
Kaviareň 31. október 2014 3309
Csákyho dom 31. október 2014 3720
Scepusia 31. október 2014 3723
Kúpeľný dom 31. október 2014 3861
Hostinec 31. október 2014 3340
Hoepfnerov dom 31. október 2014 3572
Reklama a propagácia 31. október 2014 3146
Panorámy 31. október 2014 3195
Omnibus, THEV 08. február 2022 3757
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 3751
Artur Csatádi 25. marec 2020 1197
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 1692