Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 7381
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3104
Najstaršie budovy 31. október 2014 4884
Grandhotel 31. október 2014 2958
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3447
Súkromné vily 31. október 2014 2495
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3258
Vila Adria 31. október 2014 3305
Kaviareň 31. október 2014 2502
Csákyho dom 31. október 2014 2888
Scepusia 31. október 2014 2891
Kúpeľný dom 31. október 2014 2958
Hostinec 31. október 2014 2561
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2761
Reklama a propagácia 31. október 2014 2386
Panorámy 31. október 2014 2428
Omnibus, THEV 31. október 2014 2829
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2932
Artur Csatádi 25. marec 2020 444
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 733