Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
História Starého Smokovca 22. november 2014 7190
Dobové mapy Starého Smokovca 31. október 2014 3006
Najstaršie budovy 31. október 2014 4723
Grandhotel 31. október 2014 2699
Kostolík a kaplnka 31. október 2014 3326
Súkromné vily 31. október 2014 2414
Bezmenná dolinka 31. október 2014 3159
Vila Adria 31. október 2014 3209
Kaviareň 31. október 2014 2407
Csákyho dom 31. október 2014 2804
Scepusia 31. október 2014 2792
Kúpeľný dom 31. október 2014 2869
Hostinec 31. október 2014 2463
Hoepfnerov dom 31. október 2014 2664
Reklama a propagácia 31. október 2014 2297
Panorámy 31. október 2014 2345
Omnibus, THEV 31. október 2014 2743
Fotoalbum Starý Smokovec 31. október 2014 2836
Artur Csatádi 25. marec 2020 388
Letohrádok arcivojvodu Jozefa 31. marec 2020 575