• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Zberateľské pohľadnice z čias RU monarchie.

  • Pohľadnice do roku 1960

  • Jedinečné zábery zo súkromných archívov.

  • Dobové mapy.

Pripravujeme

Stránka nostalgicketatry.sk už nebude aktualizovaná. Postupne všetky články preberie a zároveň nové zvereňuje portál pomehore.sk 

 

Životné osudy Jozefa Sentiványiho, zakladateľa Štrbského Plesa. Autori textov: Ing. Oto Jalčovik, PhDr. Peter Vítek.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Zsedenyiho pavilon

Zsedényiho pavilón /pamätník/.

Zanikol potichu a nenápadne. Ako úplne zbytočná a rozvoju mesta brániaca stavba. Kto, kedy a prečo ho postavil?

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Reichartovci

Prelom storočí znamenal pre Starý Smokovec začiatok vzostupu na ceste k moderným kúpeľom. Táto cesta je neoddeliteľne spätá s menom Dezidera Reicharta, ktorý kúpele v Starom Smokovci viedol celých 30 rokov a okrem toho bol zdrojom cenných podnetov aj pre ostatné kúpeľné miesta. Pevnou oporou mu bola manželka Viktória. Svoju stopu v Tatrách zanechali aj ich deti, syn Dezider a dcéra Margitka. Dnes túto rodinu pripomína už len Tatranský domov v Tatranskej Polianke, kde dlhé roky bývali a náhrobný kameň na cintoríne vo Veľkom Slavkove. A postupne sa na nich zabúda. Nezaslúžia si to.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Dr. Michal Guhr

Dr. Michal Guhr

 

Chladné jesenné počasie vo Vysokých Tatrách prišlo tento rok neobvykle skoro. Hore už v druhej polovici augusta panovalo kruté zimné počasie, kde čerstvý sneh siahal nad kolená a zakrýval všetko, a dokonca aj šikmé skalné steny vybielil zamrznutý sneh. Ak bol oblačný koberec na vrcholoch občas prerušený, pred ľuďmi z údolia sa odhalil úžasný obraz: medzi vždyzelenými lesmi a rozkvitnutými lúkami sa rozvodnené potoky rútili z ľadovej skaly za neobvykle hlasného revu, zatiaľ čo všetky vrcholy, hrebene a priesmyky vysoko žiarili pod oslnivým slnečným svitom /žiarením/. Bez ohľadu na to, koľko vrcholov vyzeralo ako pravý Montblanc, horolezec sa krásy mohol len ťažko nabažiť.

Obr.9. Dr. Michal Guhr

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Omnibus

OMNIBUS
Ako to vlastne bolo


Jeden z tatranských fenoménov, unikátny dopravný prostriedok, ktorý premával v rokoch 1904 až 1906 medzi Popradom a Starým Smokovcom a pre ktorý v tých časoch ešte ani neexistovalo pomenovanie. V rôznych častiach vtedajšej monarchie ho nazývali: elektrický automobil s nadzemným vedením, elektrické motorové vozidlo, elektrická automobilová dráha, bezkolejová tramway, dráha bez koľajníc.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Teodor Kertész

Teodor Kertész
Narodil sa v roku 1834 v Košiciach v obchodníckej rodine Karola Kertésza /pôv. Gärtner/. Jeho otec Karol bol potomok nemeckého hodinára Gärtnera z bavorského Freibergu, ktorý sa neskôr usadil v Györy.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom