Pripravujeme

Čo sa pripravuje na tento rok do tlače:

Po dvoch rokoch práce je kompletný rukopis o živote Jozefa Szentiványiho, zakladateľa Štrbského Plesa. Autori textov: Ing. Oto Jalčovik, PhDr. Peter Vítek.
Rukopis obsahuje 8. kapitol:

1. Liptovská župa
2. Majetkové pomery Szentiványiovcov v Liptove a ich rodinné vzťahy /PhDr. Peter Vítek/
3. Szentiványiovci /najbližšia rodina Jozefa Szentiványiho/
4. Jozef Szentiványi a Štrbské pleso
5. Jozef Szetniványi a Uhorský karpatský spolok
6. Jozef Szentiványi a ozubnicová železnica
7. Jozef Stentiványi a Mikuláš Szontagh
8. Jozef Szentiványi na konci života

Rukopis prináša úplne nové a doteraz ani netušené skutočnosti o živote Jozefa Szentiványiho, dianí na Štrbkom Plese počas jeho života, jeho aktivity v Uhorskom karpatskom spolku, o procese schvaľovania a výstavby ozubnicovej železnice, blízke priateľstvo medzi Jozefom Szentiványim a Mikulášom Szontaghom, a nakoniec, ako to skutočne bolo s predajom Štrbského Plesa a s jeho tzv. nevlastným synom.
Podnet pre vypracovanie tohto rukopisu prišiel od starostu obce Štrba, Michala Sýkoru. Súčasná, stále pretrvávajúca nepriaznivá situácia s pandémiou COVID-19 pozastavila dokončenie tohto projektu v podobe knižnej publikácie.
Všetky nové skutočnosti o tomto projekte budú prezentované na tomto mieste.

Čo sa pripravuje na tento rok v menu História:

Reichartovci – kto bol Dezider Reichart st., odkiaľ pochádzal, jeho pôsobenie ako riaditeľa kúpeľov Starý Smokovec, jeho syn Dezider Reichart ml., dcéra Margitka, manželka Viktória.

Pani barónka Rozália Graefl-Györffy – niekoľko rokov sa už zaoberám touto ikonickou osobou a až posledný mesiac roka 2020 sa mi konečne podarilo získať jej podobizeň /ďakujem za to bratislavskerozky.sk/. Znova nepriaznivá pandemická situácia mi zatiaľ bráni navštíviť príslušné archívy a dopátrať ešte posledné nejasnosti o jej živote. Veľa skutočností je iných, ako sa doteraz o nej písalo. Hlavne, jej krstné meno nebolo Ružena ale Rozália. A bola švagriná významného sochára Jána Fadrusza. S Lacom Vosikom sme 21. októbra 2019 navštívili jej hrob v maďarskej obci Mád. /viď foto na facebook ChataKamzík/.

Karol Piovarcsy – neviem pochopiť, ako je možné, že sa mu už niekoľko rokov sústavne komolí priezvisko na „PIVOVARCSY". Pokladám si preto za povinnosť uviesť veci na pravú mieru.

OMNIBUS – ako to vlastne bolo? Niekoľko doteraz neznámych a nepublikovaných skutočností a hlavne, ako to vlastne bolo s tými splašenými koňmi pani arcivojvodkyne.

Maša Haľamová – niekoľko fotografií z jej pôsobenia v Novom Smokovci, ako sprevádzala po Tatrách spisovateľku Karin Michaelisovú a hlavne čo jej písal v liste zo dňa 2. januára 1965 vtedy už bývalý generál Ferdinand Čatloš?

Skokanské mostíky – koľko ich vlastne bolo v Tatrách? V podaní Ing. Oskara Zubera

JUDr. Josef Scheiner – starosta čsl. obce sokolské a jeho pamätník v Tatranskej Polianke

Guhrova lyžiarska chata – chata pod skokanským mostíkom na brehu Velického potoka

Dr. Guhr Jugendheim – chata z roku 1934 na Kancli pod Hrebienkom /doteraz nepublikované fotografie pôvodnej chaty/

Tatranská Polianka – história osady v podaní Dr. Michala Guhra

Sliezsky dom – slávnostné otvorenie chaty v podaní Lajosa Petrika.

VytlačiťOdoslať e-mailom