Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3227
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2303
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2644
Hotel Európa 03. júl 2016 2716
Bazár 03. júl 2016 1922
Vila Erika 03. júl 2016 1915
Súkromné vily 03. júl 2016 2892
Panorámy 03. júl 2016 2072
Vila Szontágh 03. júl 2016 2120
Penzák 01. september 2016 5634
Park hotel 29. august 2016 7386
Palace 03. júl 2016 2009
Detská liečebňa 03. júl 2016 2316
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2272
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2164
Szontagh senior 09. júl 2020 577
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 608
Teodor Kertész 31. január 2021 231