Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3400
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2493
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2832
Hotel Európa 03. júl 2016 2949
Bazár 03. júl 2016 2073
Vila Erika 03. júl 2016 2064
Súkromné vily 03. júl 2016 3108
Panorámy 03. júl 2016 2237
Vila Szontágh 03. júl 2016 2321
Penzák 01. september 2016 6025
Park hotel 29. august 2016 7752
Palace 03. júl 2016 2165
Detská liečebňa 03. júl 2016 2519
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2434
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2341
Szontagh senior 09. júl 2020 700
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 780
Teodor Kertész 31. január 2021 505