Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3315
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 2397
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2730
Hotel Európa 03. júl 2016 2834
Bazár 03. júl 2016 2002
Vila Erika 03. júl 2016 1994
Súkromné vily 03. júl 2016 3002
Panorámy 03. júl 2016 2153
Vila Szontágh 03. júl 2016 2220
Penzák 01. september 2016 5824
Park hotel 29. august 2016 7580
Palace 03. júl 2016 2089
Detská liečebňa 03. júl 2016 2413
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 2352
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2250
Szontagh senior 09. júl 2020 638
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 685
Teodor Kertész 31. január 2021 379