Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4568
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3746
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 4037
Hotel Európa 03. júl 2016 4399
Bazár 03. júl 2016 3163
Vila Erika 03. júl 2016 3141
Súkromné vily 18. február 2022 5289
Panorámy 03. júl 2016 3361
Vila Szontágh 03. júl 2016 3623
Penzák 01. september 2016 8414
Park hotel 29. august 2016 9759
Palace 03. júl 2016 3290
Detská liečebňa 03. júl 2016 4014
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3515
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3487
Szontagh senior 09. júl 2020 1833
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 2134
Teodor Kertész 31. január 2021 2298