Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 4393
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3530
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 3858
Hotel Európa 03. júl 2016 4146
Bazár 03. júl 2016 3016
Vila Erika 03. júl 2016 2988
Súkromné vily 18. február 2022 4685
Panorámy 03. júl 2016 3226
Vila Szontágh 03. júl 2016 3427
Penzák 01. september 2016 7996
Park hotel 29. august 2016 9407
Palace 03. júl 2016 3129
Detská liečebňa 03. júl 2016 3792
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3371
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 3336
Szontagh senior 09. júl 2020 1693
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 1955
Teodor Kertész 31. január 2021 1633