Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 3987
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 3096
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 3444
Hotel Európa 03. júl 2016 3649
Bazár 03. júl 2016 2648
Vila Erika 03. júl 2016 2650
Súkromné vily 18. február 2022 3812
Panorámy 03. júl 2016 2825
Vila Szontágh 03. júl 2016 2926
Penzák 01. september 2016 6943
Park hotel 29. august 2016 8604
Palace 03. júl 2016 2753
Detská liečebňa 03. júl 2016 3249
Kúpeľný hostia 31. máj 2020 3016
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 2935
Szontagh senior 09. júl 2020 1296
Jenny Angyalossy 20. júl 2020 1528
Teodor Kertész 31. január 2021 1170