Aktuálne

Monografia o tatranskej historickej architektúre

Práve vyšla dlho očakávaná kniha venovaná historickej architektúre pod názvom V objatí živlov. Architektúra Vysokých Tatier 1871 – 1918. Jej autor, historik umenia a architektúry Maroš Semančík v nej zhrnul výsledky svojho 20-ročného umeleckohistorického výskumu, ktorý realizoval na Slovensku a v zahraničí. Vskutku veľkoryso upravená kniha má veľký formát 27 x 31 x 5 cm a váži skoro 3,5 kg. Na vyše 400 stranách je reprodukovaných viac ako 750 ilustrácií pochádzajúcich z majetku verejných inštitúcií a zberateľov zo Slovenska, okolitých krajín, ako aj vzdialeného zahraničia. Vďaka unikátnym historickým fotografiám a pôvodným plánom skrytým pred očami verejnosti v archívoch a depozitoch, predkladaná monografia predstavuje Vysoké Tatry v takej podobe, ako ich už dnes nemôžeme zažiť na vlastné oči.

Autor nepodáva systematický opis celkového vývoja, ale výberovo sa venuje špecifickým stavbám či významným osobnostiam. Hlavná časť publikácie je preto koncipovaná ako sonda do architektúry Vysokých Tatier, resp. ako náhľad na rôzne aspekty architektonického diania. Preto sa jednotlivé kapitoly venujú viacerým témam. Po všeobecnom historickom úvode nasleduje kapitola zaoberajúca sa problematikou švajčiarskeho štýlu, ktorý bol dominantným umeleckým prejavom v popisovanom období. Kniha pokračuje urbanizmom najvýznamnejších tatranských osád a prehľadom dobových stavebných postupov a zvyklostí. Ťažiskové časti sa venujú stavbám najvýznamnejších osobností akými sú architekti Anton Müller, Gedeon Majunke a Guido Hoepfner, ako aj viacerým projektantom z Budapešti, ale aj významným investorom – kniežaťu Christianovi Kraftovi Hohenlohe-Öhringen. Posledná kapitola je venovaná veľkolepému Palace sanatórium Dr. Szontagh v Novom Smokovci. Na konci knihy sú životopisy architektov z daného obdobia, ktorí navrhovali budovy pre Vysoké Tatry. Súčasťou knihy je aj kompletný súpis stavieb s mapami, ktoré boli postavené alebo naprojektované so základnými údajmi – pod historickým záberom sa prehľadne nachádza aktuálny alebo posledný zaužívaný názov budovy, jeho historické podoby uvádzané aj maďarskom a nemeckom jazyku, doba vzniku, meno projektanta, staviteľa, investora, stavebný typ, zmeny stavu budovy, zachované historické plány s miestom uloženia a výberová literatúra.

Napriek tomu, že text knihy je písaný umeleckohistorickým jazykom, takže sa od čitateľa predpokladá aj istá, aspoň základná znalosť najmä architektonickej terminológie, odborný charakter je vyvážený mnohými dobovými citátmi, ktoré osviežujú vedecky poňatú monografiu, obsahujúcu bohatý poznámkový aparát.

Publikáciu vydalo Občianske združenie Belianky zo Spišskej Belej a autor Maroš Semančík z Matiašoviec. Vysoké finančné náklady, pre tak náročne zhotovenú publikáciu, by nebolo možné zrealizovať bez podpory verejných inštitúcii, nadácii, firiem ako aj dobrotivých a veľkorysých jednotlivcov. Jej vydanie bolo finančne podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, Ministerstvom kultúry SR, Prešovského samosprávneho kraja, Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, obce Štrba na čele so starostom Michalom Sýkorom, nadácii SPP, Nadačného fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu, firmám Wienerberger, Stavebniny DEK, Autonova, Central Restaurant Starý Smokovec, CAD EXPERT, Ing. Otom Jalčovikom z Trebišova a Ing. Vladimírom Košťálom z Tatranskej Lomnice.

VytlačiťOdoslať e-mailom