Popradské Pleso

Popradské Pleso.

V prostrednej časti Mengusovskej doliny, na hornej hranici lesa sa rozprestiera Popradské pleso. Prvýkrát ho opísal v roku 1719 Juraj Buchholtz st. /1643-1724/ vo svojom podrobnom rukopise o Vysokých Tatrách. Dolinu poznali už v 15. storočí baníci, neskôr pastieri a hľadači pokladov. Jej prvým známym "turistickým" návštevníkom bol v roku 1840 Eduard Blásy /1820-1888/, ktorý spolu s horským vodcom Jánom Rumanom starším tadiaľ uskutočnil prvý doložený výstup na Rysy. V rokoch 1879-1897 stálo na brehu plesa postupne 5 turistických chát, ktoré zanikli buď kvôli požiarom, alebo ich zničili lavíny.  Poslednú však vtedajší majiteľ tejto lokality knieža Hohenlohe nechal sám odstrániť, no na nátlak verejnosti už v roku 1899 dal postaviť na severnom brehu plesa v poradí šiestu chatu.

Podľa predchodkýň ju automaticky volali Majláthovou chatou, na počesť niekdajšieho liptovského podžupana a podpredsedu Liptovskej sekcie Uhorského karpatského spolku Vojtecha Majlátha /1831-1900/, ktorý sa pričinil už o postavenie prvej chaty pri Popradskom plese. V rokoch 1899-1921 mal chatu v prenájme Aladár Polnisch z Levoče, ktorý ju ako prvú na južnej strane Tatier prevádzkoval aj v zimnej sezóne. V prízemnom drevenom objekte pozdlžneho pôdorysu bolo 14 izieb s 35 lôžkami. V presklenej verande pri vstupe do chaty bola letná jedáleň.

Symbolický cintorín.

Už v roku 1922 vyslovil Otakar Štáfl myšlienku zriadiť v Tatrách symbolický cintorín, kde by boli umiestnené pamätné tabule tatranských obetí. S jeho realizáciou sa začalo v roku 1936 v limbovom háji na návrší Limbovec, pod západnými stenami Ostrvy. Prostriedky na realizáciu cintorína sa získali z darov chatára Fišku, Štáfla a mnohých ďalších jednotlivcov a inštitúcií. Podľa projektu ing. Róberta Vosyku /1891-1959/, železničného úradníka z Popradu, zhotovili peknú kaplnku so šindľovou strechou a zvonom s vyrytým mottom "Mŕtvym na pamiatku - živým na výstrahu!". Hybnou silou celej výstavby cintorína bol tajomník Tatranskej komisie KČST Alois Lutonský/1905-1997/. Symbolický cintorín slávnostne vysvätil 11.08.1940 prezident Slovenského štátu Dr. Jozef Tiso /1877-1947/, no jeho hlavní potagonisti ako Česi sa tejto udalosti nezúčastnili.

 Chata pod Rysmi.

Dávnu úvahu postaviť chatu v sedle Váha pod vrcholom Rysov v konkrétnej podobe prvýkrát vyslovil v roku 1919 Pracovní sbor sportovní a turistický z Prahy. Myšlienka, ktorú neskôr propagovali hlavne major Václav Dusil a Ing. Róbert Vosyka sa stala reálnou až v roku 1927 pri príležitosti Tatranskej výstavy v Poprade - Veľkej, kedy sa zozbieralo 10000 korún ako základný fond jej výstavby. Po viacerých jednaniach vytýčili v roku 1931 miesto stavby v sedle Váha, v nadmorskej výške 2250 metrov. V tom roku začal popradský staviteľ Jozef Šašinka /1891-1945/ podľa vlastných projektov s jej výstavbou, kotrá spolu s vnútorným vybavením stála Klub čsl. turistov asi 170000 korún. Slávnostné otvorenie chaty za prítomnosti 644 zúčastnených sa uskutočnilo 16. júla 1933.

VytlačiťOdoslať e-mailom