Adolf Maurer

Adolf Samuel MAURER
Kníhkupec a vydavateľ. Narodil sa 25. septembra 1845 v Levoči v rodine obuvníka Jakuba Maurera. Jeho matkou bola Zuzana, rodená Kochová. V roku 1873 sa Adolf Maurer oženil s Alžbetou Frählichovou (1849-1916).


Vyučil sa u Karola Seligera v Levoči a u Móra Rátha v Pešti. V Košiciach sa stal pokračovateľom jedného z najstarších kníhkupectiev, keď sa v roku 1868 stal spoločníkom Gustáva Hartiga a od júla 1870 majiteľom jeho kníhkupectva na Hlavnej ulici 63 (dnes č.59 ). Pritom prevzal aj tradície jeho práce - spoluprácu s vydavateľstvami najmä v Rakúsku a Nemecku, organizáciu koncertov a šírenia hudobnej kultúry o. i. ako nakladateľ časopisu Zeneirodalmi Havi Értesító a jeho prílohy Irodalmi Kalauz. K šíreniu kultúry prispel aj vystavovaním malieb, cenných kníh a historických artefaktov vo výklade svojho obchodu. Knihy nielen predával, ale aj vydával, napr. ním vydané učebnice ocenili v júli 1904 na výstave učebných pomôcok v Budapešti. Popri orientácii na nemeckú literatúru a kultúru predával aj vydania Kníhtlačiarenskej účastinnej spoločnosti v Martine. Okrem kníh a hudobnín predával aj papiernický tovar, istý čas mal aj požičovňu kníh. V roku 1877 vo svojom obchode v Košiciach predával aj album tatranských pohľadníc fotografií od Karola Divalda. Bol aktívnym organizátorom kníhkupcov v miestnom i celoštátnom meradle. Na valnom zhromaždení Krajinského zväzu uhorských kníhkupcov /Magyar könyvkereskedök országos egylete/, ktoré sa konalo 20. augusta 1899 v Budapešti, bol zvolený za jeho podpredsedu. Od roku 1903 bol predsedom Zväzu vidieckych kníhkupcov. Do apríla 1905 bol 30 rokov funkcionárom - pokladníkom Obchodnej a priemyselnej komory. Zapájal sa aj do iných oblastí podnikania: od roku 1881 mal predajne galantérneho a norimberského tovaru vo Vysokých Tatrách, bol členom správy Košickej sporiteľne do r. 1894, v r. 1876 až 1881 a 1888 členom riaditeľskej rady, revízorom košickej filiálky Rakúsko-uhorskej banky (1894 - 1899), členom správy Parnej tehelne P. Jakab, úč. spol. bol do roku 1902. Bol funkcionárom slobodomurárskej lóže Resurrexit. V jeho obchode sa vychovalo niekoľko významných predstaviteľov uhorského kníhkupectva (Edmund Schildknecht, Karol Steinhofer, Jozef Klökner) i jeho pokračovateľ od r. 1914 - synovec Gejza Jaschko (sestra Adolfa Maurera bola jeho matkou). Koncom r. 1913 sa Adolf Maurer odsťahoval do Viedne kde viedol obchodnú agentúru a bol komisionárom viacerých vydavateľstiev. Vo Viedni aj zomrel 8. júna 1928. Pochovaný je na ústrednom evanjelickom cintoríne. Jeho syn Karol bol bankový riaditeľ v Košiciach (Leszámitoló és Közgazdasági bank).


Obr2-a. Adolf Maurer
Obr2-b. Maurerov obchod v Košiciach
Obr2-c. Hlavná ulica v Košiciach, v popredí divadlo, Maurerov obchod vedľa divadla vpravo
Obr2-d. Maurerov obchod v Starom Smokovci vo vile Adria

Adolf Maurer bol od roku 1874 členom Uhorského karpatského spolku a neskôr jeho miestnym zástupcom v Košiciach. V roku 1881 zriadil filiálky svojho obchodu v Starom Smokovci /vo vile Adria/ a Dolnom Smokovci /v hoteli Orol/ a v roku 1884 aj v Novom Smokovci. Vo svojom veľmi obľúbenom a navštevovanom obchode vo vile Adria predával športové potreby, suveníry, mapy, tatranské fotografie, fotoalbumy a turistickú literatúru. Okrem toho ponúkal najväčší výber domácich dekoratívnych a darčekových predmetov z majoliky. Sklenené výrobky od Henrika Giergla, veľmi vkusne naaranžované, poháre, džbány, atď. Tkané výrobky od pani Bartóky z Békešskej Čaby /Békes-Csaba/ a od grófky Bethlenovej zo Sedmohradska obrusy a prestierania. Od spoločnosti Milko ponúkal veľmi obľúbené papuče zo Szegedu. Plátený tovar z Kežmarku, prútené koše z Baia Mare /Nagybánya/, detské hračky z Bardejova a drevené výrobky z Dobšinej. Všetok tovar predával ako komisionár za veľmi prijateľné ceny s nízkou maržou. Jeho obchod osobne navštívil pred svojim odchodom z Tatier aj srbský kráľ Milan Obrenovič.


Obr3-a. Maurerov obchod v Starom Smokovci vo vile Adria
Obr3-b. Maurerov obchod v Dolnom Smokovci v hoteli Orol
Obr3-c. Grand Hotel v Starom Smokovci na pohľadnici Adolfa Maurera
Obr3-d. Grafický list Adolfa Maurera, pohľad na Starý Smokovec, vila Adria v popredí

V roku 1887 vydal spoločne s Karolom Seligerom z Levoče dvojjazyčného informačného sprievodcu po Starom Smokovci. Na 80-tich stranách v maďarčine a nemčine, /Tátrafüred-Schmecks/, popisuje možnosti stravovania, samotné kúpele, spôsob liečby, možnosti ubytovania, zábavy, výletov a nakoniec aj plán osady. V roku 1891 jeho bazár v Dolnom Smokovci v hoteli Orol prevzala spoločnosť Papp a Palencsár.


Obr4-a. Grafický list Adolfa Maurera, promenáda v Novom Smokovci
Obr4-b. Grafický list Adolfa Maurera, na Popradskom plese
Obr4-c. Titulná strana informačného sprievodcu v nemčine
Obr4-d. Titulná strana informačného sprievodcu v maďarčine

Na rozvoji cestovného ruchu v Tatrách sa podieľal od roku 1898 aj vydávaním pohľadníc, hoci ním vydané tatranské pohľadnice sú pomerne vzácne. V roku 1904 vydal sériu reprodukcií tatranských akvarelov známeho alpského krajinára Edwarda Theodora Comptona (1849-1921). Začiatkom dvadsiateho storočia vydal početnú sériu farebných grafických listov zobrazujúcich vysokohorské prostredie i tatranské osady. Do roku 1908 vydal niekoľko sérií tatranských pohľadníc, niektoré z nich vyrobila firma Stengel z Drážďan. Adolf Maurer prestal v Tatrách podnikať v roku 1908, a priestory jeho smokoveckej predajne vo vile Adria prevzal Teodor Kertész (1834-1921).

Pramene:
Gašpar-Blašková-Mihóková, Lexikón Košičanov II.diel. Rkp.
Gašpar Ján, História Tatranských pohľadníc 1888-1950. Košice 2000. Rkp.
Zipser Bote 1881 jun 04, Beilage zum „Zipser Boten" Nr.23
Ročenky UKS: 1875 str.20., 1877 str.196-197., 1878 str.479.
Karpathen Post 1882, roč.3, čís.6., str.2
Tátravidék 1884, str.211, str.343., str.387
Fövárosi Lapok 1887, čís.190., str 1395
Fövárosi Lapok 1891, čís.205., str.1521
Nemzet 1887, roč.6., čís.1752 (194)., str.2.
Pesti Naplo 1891, roč.42., čís.8., str.2.
Vasárnapi Ujság 1899, roč.46., čís.35., str.589.

...

VytlačiťOdoslať e-mailom