• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Zberateľské pohľadnice z čias RU monarchie.

  • Pohľadnice do roku 1960

  • Jedinečné zábery zo súkromných archívov.

  • Dobové mapy.

Pripravujeme

Čo sa pripravuje na tento rok do tlače:

 Po dvoch rokoch práce je kompletný rukopis o živote Jozefa Szentiványiho, zakladateľa Štrbského Plesa. Autori textov: Ing. Oto Jalčovik, PhDr. Peter Vítek.

Rukopis je už zadaný do tlače.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Omnibus

OMNIBUS
Ako to vlastne bolo


Jeden z tatranských fenoménov, unikátny dopravný prostriedok, ktorý premával v rokoch 1904 až 1906 medzi Popradom a Starým Smokovcom a pre ktorý v tých časoch ešte ani neexistovalo pomenovanie. V rôznych častiach vtedajšej monarchie ho nazývali: elektrický automobil s nadzemným vedením, elektrické motorové vozidlo, elektrická automobilová dráha, bezkolejová tramway, dráha bez koľajníc.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Teodor Kertész

Teodor Kertész
Narodil sa v roku 1834 v Košiciach v obchodníckej rodine Karola Kertésza /pôv. Gärtner/. Jeho otec Karol bol potomok nemeckého hodinára Gärtnera z bavorského Freibergu, ktorý sa neskôr usadil v Györy.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Zsedenyiho pavilon

Zsedényiho pavilón /pamätník/.

Zanikol potichu a nenápadne. Ako úplne zbytočná a rozvoju mesta brániaca stavba. Kto, kedy a prečo ho postavil?

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Reichartovci

Prelom storočí znamenal pre Starý Smokovec začiatok vzostupu na ceste k moderným kúpeľom. Táto cesta je neoddeliteľne spätá s menom Dezidera Reicharta, ktorý kúpele v Starom Smokovci viedol celých 30 rokov a okrem toho bol zdrojom cenných podnetov aj pre ostatné kúpeľné miesta. Pevnou oporou mu bola manželka Viktória. Svoju stopu v Tatrách zanechali aj ich deti, syn Dezider a dcéra Margitka. Dnes túto rodinu pripomína už len Tatranský domov v Tatranskej Polianke, kde dlhé roky bývali a náhrobný kameň na cintoríne vo Veľkom Slavkove. A postupne sa na nich zabúda. Nezaslúžia si to.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Adolf Maurer

Adolf Samuel MAURER
Kníhkupec a vydavateľ. Narodil sa 25. septembra 1845 v Levoči v rodine obuvníka Jakuba Maurera. Jeho matkou bola Zuzana, rodená Kochová. V roku 1873 sa Adolf Maurer oženil s Alžbetou Frählichovou (1849-1916).

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom