• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Zberateľské pohľadnice z čias RU monarchie.

  • Pohľadnice do roku 1960

  • Jedinečné zábery zo súkromných archívov.

  • Dobové mapy.

Letohrádok arcivojvodu Jozefa

Letohrádok arcivojvodu Jozefa v Starom Smokovci.

Jozef Karol Ľudovít Habsbursko-lotrinský, arcivojvoda Rakúsky sa narodil 2. marca 1833 v Bratislave /vtedajšom Prešporku/. Bol druhým synom posledného palatína, arcivojvodu Jozefa Antona Habsbursko-lotrinského a princeznej Márie Dorotey Württemberskej. Do dejín sa zapísal ako veliteľ a organizátor uhorských honvédov, bol tiež jazykovedcom, prírodovedcom a etnografom. Publikoval diela o Rómoch a ich jazyku a tiež botanické a archeologické články. Jeho učiteľom a vychovávateľom bol známy prešporský rodák, Florián František Serafín Rómer (1815-1889). Arcivojvoda Jozef bol doktorom filozofie, čestným členom Maďarskej akadémie vied, generálom jazdectva, cisársko-kráľovským veľkovojvodom uhorským a vrchným veliteľom uhorskej armády. Patril k uhorskej línii rodu Habsburgovcov, bol vnukom cisára Leopolda II. a pravnukom Márie Terézie.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Artur Csatádi

Najdlhšie pôsobiaci lekárnik vo vile Hygiea. Do Starého Smokovca prišiel v roku 1895. Zo začiatku pracoval ako praktikant a pomocný lekárnik. V roku 1905 získal právo k lekárni vo vile Hygiea a ako lekárnik tam pôsobil až do roku 1938. V Starom Smokovci teda žil a pracoval plných 43 rokov a bol v poradí štvrtým lekárnikom, ktorý tam pôsobil.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom

Dr. Ladislav Magyar

 

Dr. Ladislav Magyar, TátraClub a dostihy v Tatranskej Lomnici.

Maďarský jazdecký spolok /Magyar Lovar-Egyesület/ založili v roku 1827 na podporu chovateľov koní a organizáciu dostihov. Snahou spolku bolo, aby sa začali chovať len kvalitné plemená koní, anglické plnokrvníky. Zakladajúcimi členmi spolku boli gróf Štefan Széchényi (1791-1860) , gróf Ľudovít Károly, gróf Jozef Hunyady a barón Mikuláš Wesselényi.

Čítať Ďalej

VytlačiťOdoslať e-mailom