Dokumenty

Listiny.

 Obr.01. Rozkládacia pohľadnice štrbské Plesa s jedálnym lístkom z roku 1906.

Obr.02.  Obálka s hlavičkou Sanatoria Dr. Szontagha.

Obr.03.  List pre p. Novotnú, pred nástupom na liečenie. Rok 1927.

Obr.04.  List z Riaditeľstva kúpeľov v Tatranskej Polianke roku 1917.

Obr.05. Rub listu.

Cestovné lístky. 

Obr.06. Cestovné lístky TEVD na pozemnú lanovú dráhu na Hrebienok. Rok 1935.

Obr.07. Cestovné lístky TEVD. Rok 1935.

Obr.08. Potvrdenie o nástupe ústavného liečenia vo Vyšných Hágoch.

Obr.09. Lístok za použitie WC v stanici Starý Smokovec. 

 

 

VytlačiťOdoslať e-mailom