Ľudia

Osobnosti.

 

Obr.01. Pohreb horského vodcu Jána Breuera v Novej Lesnej.

Obr.02. Oslava výročia založenia ČSR v kinosále v Novom Smokovci.

Obr.03. Účastníci oslavy, v dolnom rade prvý zľava Dr. Ján Pullman, v strede Dr. Mikuláš Szontágh.

Obr.04. Téryho chata. Za stolom v strede Alfréd Grósz, nadním vpravo Gyula Andor Hefty, druhý zprava Oskár Zuber. /identifikoval Ján Gašpar/.  Na schéme pôdorysu červenou šipkou naznačený smer z ktorého bola fotografia zhotovená.

Obr.05. T.G.Masaryk na koni pred Grandhotelom Praha v Tatranskej Lomnici.

 

Turisti a návštevníci.

Obr.06. Zima v roku 1924 na Štrbskom Plese. Recesisti na pohľadnici Aloisa Chytila pália lyže.

Obr.07. Hrebienok 1930. Sánky na pohľadnici spoznal pán Hubač.

Obr.08. Nad Velickým plesom, 1929.

Obr.09. Krojované ženy v Starom SMokovci. V pozadí strecha Csákyho domu.

Obr.10. Ľudová veselica na ihrisku v Novom Smokovci.

 

Obr.11. Pohoda v Kvetnici pred vilou Ráth.

Obr.12. Expres Poprad-Veľká - Budapešť na stanici v Poprade.

Obr.13. Zima 1943. Zaujímavá spoločnosť v Tatranskej Lomnici. V pozadí vily: Tylinka, Glória a Javorina.

Obr.14. Podobná spoločnosť na rovnakom mieste. Rok neznámy.

Obr.15. Smerovník na Stalinov štít.

 

Vojaci.

Obr.15. Výcvik vojakov RU armády v Tatrách. Pohľadnica vydaná v roku 1917.

Obr.16. Jednotka Čs armády kdesi v okolí Tatrnaskej Lomnice. Rok 1927.

Obr.17. Tatranské Matliare 1922.

Obr.18. Nový Smokovec. Rok 1934.

 

Obr.19. Hrebienok, február 1924.

Obr.20. Hrebienok, rok neznámy.

Obr.21. Tatranské Matliare roku 1942. Svojej Magduške píše po návrate z Východného frontu Zoly.

Obr.22.-23. Ždiar. Pravdepodobne po II. sv. vojne, vojaci Čs armády operujúci na hranici v súvislosti s Banderovcami.

 

VytlačiťOdoslať e-mailom