Alfred Grosz

Kratučká správa v Karpathen Post zo dňa 29. augusta 1925 oznamovala, že 26-teho t.m. "Starý majster" medzi spišskými horolezcami, prof. Alfred Grosz oslávil svoje 40-te narodeniny a 75-ty prvovýstup vo Vysokých Tatrách v spoločnosti svojich priateľov a žiakov na Téryho chate pri Piatich spišských plesách.

    Uvedený záber je pravdepodobne práve z tejto oslavy. Za stolom v saku a rozopnutej košeli, prof. Alfred Grosz, nad ním vpravo v okuliaroch Gyula Andor Hefty, pod ním Gertrúda Kalivodová, druhý zprava Ing. Oskár Zuber.

    Alfred Grosz /26. august 1885 Kežmarok - 01. marec 1971 Kežmarok/. Gymnaziálny učiteľ, významný horolezec, publicista. Člen a funkcionár Karpatského spolku.

    Gyula Andor Hefty / Julius Andreas Hefty, 14. február 1888 Bratislava – 3. december 1957 Budapešť/. Pedagóg, novinár, publicista, horolezec, propagátor Vysokých Tatier. Tajomník Karpatského spolku. Ku koncu 30-tych rokov sa presťahoval do Budapešti.

    Gertrúda Kalivodová rod. Scholtz / 30.januára 1899 Matejovce - ??/. Dcéra Karola Alberta Scholtza z Matejoviec, podnikateľa – strojného inžiniera, majiteľa firmy C. A. Scholtz. Gertrúda Kalivodová bola členkou Karpatského spolku a veľmi úspešnou horolezkyňou. Jej prvý manžel, Ing. Eugen Kalivoda zomrel v roku 1928. Druhýkrát sa vydala 5. júla 1941 v Kežmarku za Andreasa Heima, riaditeľa továrne na sklo a porcelán E. M. Krompecher a synovia. Po roku 1945 odišla do Maďarska.

    Ing. Oskár Zuber /1896 – 1945/, kežmarský staviteľ. V Tatrách postavil Guhrovu /v súčasnosti Bilíkovu/ chatu na mieste niekdajšieho hotela /Rózsa szálloda, Rosa – Hotel/. V Tatranskej Lomnici postavil ubytovací hostinec s reštauráciou Spišský domov /Zipser Heim, Metzger/. Dnes Encián. Na Chate pri Zelenom plese pribudoval zrubovú prístavbu z východnej strany. Člen Karpatského spolku, horolezec. Po prechode frontu v roku 1945 zavlečený do Sovietskeho zväzu, kde v gulagu zomrel.

Foto: OJ
Text: JG, OJ

VytlačiťOdoslať e-mailom