Vojenské baraky

Obr.01.-05.  Na hornom konci rozsiahlych lúk západne od osady, vybudovala rakúsko-uhorská vojenská správa v roku 1917 armádny lazaret a liečebňu pľúcnej tuberkulózy. Barakové provizóriá slúžili pre potreby vojenskej liečebne až do 40. rokov. Stáli v miestach terajších moderných hotelov Metalurg a Hutník.

Obr.06. Prvé lyže do Vysokých Tatier doviezol v roku 1865 po návrate z nútenej emigrácie v Nórsku starosmokovský lekárnik Karol Cornidesz. Boli skôr výstavnou atrakciou a nie je známe, či ich niekedy aj vyskúšal. Ako prvý používal pod Tatrami lyže v 70. rokoch 19. storočia c.k. dôstojník Kamil Lersch zo Spišskej Belej a údajne aj zakladateľ Nového Smokovca Mudr. Mikuláš Szontagh st. Za širšie uplatnenie lyží vďačíme tiež armáde, ktorej 34. c.k. pluk usporiadal vo februári 1899 na okolí Štrbského plesa prvý lyžiarsky kurz v Tatrách s 90 frekventantami. Armádne lyžiarske kurzy už aj vo vysokohorskom prostredí pokračovali aj počas prvej svetovej vojny. Pohľadnica zobrazuje účastníkov takého kurzu z roku 1917, ktorý viedol známy lyžiarsku odborník Herman Czant. Kurzu sa vtedy zúčastnilo až 4500 (!) príslušníkov armády, ktorí boli rozptýlení od Štrbského Plesa až po Tatranské Matliare.

Obr.07. Pohľadnica z mája roku 1920. 

Obr.08. Pohľadnica odoslaná 01.09.1922. /Zdravotní oddíl/

 

VytlačiťOdoslať e-mailom