Kúpeľný dom

Liečebné úspechy neďalekého Nového Smokovca podnietili majiteľov premeniť aj Tatranskú Polianku na kúpeľnú osadu. Syn jedného z nich, Michal Guhr mladší (1873-1933) vyštudoval medicínu a po krátkej praxi mimo Vysokých Tatier sa v roku 1897 usadil v Tatranskej Polianke, aby položil základy tunajšiemu sanatóriu. Ešte vtom roku tu pod masívom Gerlachovského štítu (2655 m) postavili aj veľký Kúpeľný dom. Pod vedením doktora Guhra osada stratila výletnícky charakter a preorientovala sa na liečbu pľúcnej tuberkulózy prostredníctvom klimatoterapie a vodoliečby. Zakrátko získala dobrú povesť nielen ako liečebňa, ale aj ako významné stredisko zimných športov, turistiky a horolezectva. V priestrannom objekte Kúpeľného domu bol vodoliečebný ústav s 10 kúpeľnými miestnosťami. V jeho západnom a východnom poschodovom trakte bolo k dispozícii 24 izieb a na prízemí ľavého (západného) traktu aj priestory holičstva a kaderníctva

Obr6-a.-c. Kúpeľný dom.

VytlačiťOdoslať e-mailom