Jozefova chata

Jozefova turistická chata na Štrbskom plese, ktorej slávnostné otvorenie prebehlo 2. augusta 1875. Pomenovaná bola na počesť Jozefa Szentiványiho, majiteľa plesa a okolitých pozemkov, zemana z Liptovského Jána, ktorý na výstavbu chaty daroval pozemok i stavebný materiál. Toto sú známe a historicky potvrdené údaje o objekte. Ako v skutočnosti vyzerala, sa dalo len ťažko zistiť z pohľadníc tej doby.

Na Obr.01. je fotografia Jozefovej chaty, ktorej autorom je Karol Divald st. z Prešova pravdepodobne krátko po jej otvorení a sprístupnení verejnosti v roku 1875. Na fotografii je zaujímavý aj ľavý dolný roh, kde je jasne vidieť prístavisko člnov ako aj ležiaci pán v klobúku, pózujúci fotografovi.

Na Obr.02. je fotografia Jozefovej chaty z iného miesta, veľmi pravdepodobne práve z toho prístaviska člnov, ktoré je na Obr.01. v ľavom dolnom rohu. Táto fotografia je na rube neoznačená, len ceruzou nápis „Csorbasee". Prevedenie fotografií je rovnaké, nalepené na tvrdom kartóne. To dáva predpoklad, že autorom aj tejto fotografie je Karol Divald st.

Pohľadnice, vydávané ku koncu 19.-teho storočia zobrazovali Jozefovu chatu už spoločne v tej dobe postaveným kúpeľným domom /z roku 1883/ a v lesnom poraste, ktorý od jej postavenia vyrástol, takže zo samotnej chaty bola viditeľná len jej strecha, Obr.03. až Obr.07. Aj z týchto len čiastočných záberov chaty je zrejmé, že v období po výstavbe chaty prebehli na objekte stavebné úpravy.

Na Obr.03. je pohľadnica vydavateľa Quirsfelda Jánosa, odoslaná v roku 1908.
Na Obr.04. je polovica panoramatickej rozkladacej pohľadnice vydavateľa Kunstverlag v. Franz Pietschmann, neprešlá poštou
Na Obr.05. je pohľadnica vydavateľa Stengel & Co., odoslôaná v roku 1902.
Na Obr.06. je výrez panoramatickej trojdielnej pohľadnice vydavateľa J.F.Laska Zakopane, neprešlá poštou.
Na Obr.07. je fotografia vydavateľa J.Krátký, Kolín.

Pod heslom „Jozefova chata" som dokonca našiel na sk.wikipedia.org stránku, kde sa uvádza, že z Jozefovej chaty sa zachovala len kresba:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozefova_chata

Objekt zobrazený na kresbe G. Thirringa je ale v skutočnosti kúpeľný dom, nakoľko je tento objekt veľmi blízko hladiny plesa, a to bol len kúpeľný dom, čo je jasne vidieť aj z Obr.07. K omylu došlo asi kvôli podobnosti oboch objektov.

Fotografia kúpeľného domu tak, ako je načrtnutá na kresbe wikipedia /teda čelný pohľad/ sa v tej dobe prakticky asi nedala realizovať. Fotograf aj s celým svojím vtedajším vybavením by sa musel nachádzať na člne pred kúpeľným domom. Či by čln dokázal uniesť váhu vtedajšieho fotografického aparátu neviem posúdiť ale určite by nedokázal dodržať stabilitu pre nasnímanie záberu pri vtedajších expozičných časoch.
Jediná, mne doteraz známa fotografia kúpeľného domu z čelnej strany sa nachádza v týždenníku Vasárnapi Ujság číslo 26. zo dňa 29. júna 1902 strana 418.

http://epa.oszk.hu/00000/00030/02529/pdf/VU_EPA00030_1902_26.pdf

Je na nej zobrazený kúpeľný dom a v pozadí aj Jozefova chata, záber je realizovaný v zime, teda zo zamrznutej hladiny plesa v období, kedy sa ťažil ľad pre chladiarenské účely prevažne budapeštianskych podnikov.

VytlačiťOdoslať e-mailom