Medzinárodné vojenské lyžiarske závody v roku 1928

 "Mezinárodní vojenské závody lyžařské na Štrbském Plese" sa uskutočnili od 28. februára do 04. marca 1928.

 

    Svojho času najväčšie medzinárodné vojenské lyžiarske preteky sa konali v dňoch 28. februára až 4. marca 1928 na Štrbskom Plese. Spojené boli s pretekmi čs. brannej moci, ktoré boli rozdelené na preteky „gážistú“ /vojakov z povolania/ a preteky mužstva.
    Medzinárodných pretekov sa zúčastnili okrem čs. armády ešte družstvá z týchto armád: juhoslovanskej, rumunskej, poľskej, francúzskej a švajčiarskej.
    Na pretekoch boli prítomný minister národnej obrany Udržal, poslanci Špatný a Pekárek, senátor dr. Karas, generáli Podhajský, Syrový, Faucher, Weinerek, Voženílek, Horák a vojenský atašé juhoslovanský, rumunský, poľský a taliansky a celý rad vojenských hodnostárov. Na stanici v Poprade privítal ráno 28. februára ministra národnej obrany a jeho doprovod zemský vojenský veliteľ košický generál Šnejdárek a čestná rota 7. hraničného praporu s hudbou. Na Štrbskom Plese čakali na ministra generál pešej divízie Köppl, vojenský veliteľ pretekov plukovník Votruba a organizačný výbor pretekov na čele s vrchným radom Havlom. Počasie bolo „prekrásne“ a Štrbské Pleso bolo zaplavené masou turistov, pre ktorých boli preteky veľkou udalosťou.
    Za každú zúčastnenú armádu štartovali štyria pretekári a okrem toho ešte pretekári za každú divíziu, horskú brigádu čs. brannej moci a Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Spolu štartovalo 80 pretekárov.
    Preteky začali o 10-tej hodine 28. februára pred hotelom Hviezdoslav disciplínou v behu na lyžiach „závodem v rychlosti“ na 18 km. Trať pretekov viedla dole do doliny /na Štrbu/ potom nahor vedľa trate zubačky, okolo plesa na Popradské pleso a späť po vozovke na Štrbské Pleso.
    Druhý deň pretekov, 29. februára sa konal štafetový beh na 12 km v „hlídkové ústroji“ čs. brannej moci. Družstiev bolo celkom 15 /za všetky pešie divízie, dve horské brigády a Vojenská akadémia v Hraniciach/. Trať pozostávala z dvoch okruhov, jeden viedol cez Krivánske lúky a druhý dole do doliny /na Štrbu/ a naspäť vedľa trate zubačky. Striedanie štafiet bolo pred hotelom Hviezdoslav. Uvedeného dňa preteky navštívili aj predseda ČOS /Česká obec sokolská/ dr. Scheiner a zemský vojenský veliteľ v Bratislave gen.inž.Škvor. Zároveň v tento deň minister národnej obrany Udržal so svojim sprievodom navštívil v Novom Smokovci senátora dr. Budaya a poslanca dr. Patejdla, ktorí tam boli na liečebnom pobyte.
    Tretí deň pretekov, 1.marca sa konal „hlídkový závod“ na 30 km, spojený s pretekmi v streľbe na troch poľných strelniciach. Uvedená disciplína bola považovaná všetkými zúčastnenými za najťažšiu časť pretekov. Trať preteku viedla od hotelu Hviezdoslav na Popradské Pleso, kde bola postavená prvá strelnica na vzdialenosť 250 krokov. Potom cez Drigant späť na Štrbské Pleso, kde bola na Mŕtvom plese druhá strelnica na vzdialenosť 100 krokov. Potom prudký výstup do Furkotskej doliny kde vo výške 1780 m bola tretia strelnica na vzdialenosť 300 krokov. Odtiaľ zjazd do cieľa na Štrbskom Plese. Preteky začali o 9-tej hodine, hliadky štartovali v trojminútových intervaloch. Preteky vyhralo družstvo Švajčiarska /lepšou streľbou/, čs. sa umiestnili tesne na druhom mieste. Ostatné celky s veľkou stratou na ostatných miestach.
    Štvrtý deň pretekov, 2. marca, sa konal pretek čs. armády na rovnakej trati ako 1. marca. Štartovalo 15 hliadok /za všetky pešie divízie, obe horské brigády a Voj. akadémie/. Výsledky v streľbe tohto dňa boli dokonca lepšie ako výsledok Švajčiarov z 1. marca. Celkové poradie na konci pretekov: 1. Siedma pešia divízia, 2. Druhá horská brigáda, 3. Dvanásta pešia divízia. V tento deň preteky ešte navštívili senátor dr. Fáček, generál Čeček, ministerský rada Nemeček a predseda Legiobanky dr. Rašek.
    Piaty deň pretekov, 3. marca, sa konal za neustále krásneho počasia, ako posledná časť majstrovstiev zúčastnených armád, prekážkové preteky jednotlivcov na 7 km „s hlídkovou ústrojí“. Štartovalo 60 pretekárov, závod začal od 15-tej hodiny v polminútových intervaloch. Trať pretekov bola viedla v dvoch okruhoch v okolí plesa. Hneď pred hotelom Kriváň boli postavené tri snehové bariéry až 4m vysoké, po stranách električkovej trate a okolo klziska. Pri všetkých prekážkach sledovalo pretekárov značné množstvo obecenstva.
    Posledný deň, 4. marca sa konali skoky na štrbskom mostíku. Skákalo sa za stále krásneho počasia. Hrdinom dňa bol poručík O. Nemecký, ktorého skoky merali 27,5m 31m a 34m, čo bol najdlhší skok dňa. Preteky v skoku sledoval minister národnej obrany Udržal so svojim sprievodom ako aj značné množstvo divákov.
    Konečné výsledky majstrovstiev zúčastnených armád: 1. Švajčiarsko, 2. Československo, 3. Poľsko, 4. Francúzsko, 5. Juhoslávia, 6. Rumunsko.

Nádherné počasie počas celých pretekov dokumentuje aj priložená fotopohľadnice. Bola odoslaná zo Štrbského Plesa, dátum nečitateľný, ako adresát je uvedený gen. konzul československej republiky vo Viedni.

Na základe článkov z Lidových novín spracoval: OJ

VytlačiťOdoslať e-mailom