Sport hotel

Obr.01.-05. Banka československých légií, ktorá bola majiteľkou Hrebienka, už v roku 1926 vyslovila zámer vybudovať pri hornej stanici pozemnej lanovky hotel, keďže turistická nocľaháreň už bola nevyhovujúca. Svoj zámer zakrátko realizovala a pred letnou sezónou 1928 tu dala do prevádzky tzv. Sport hotel. V nadmorskej výške 1285 metrov bol svojho času najvyššie položeným hotelom v Tatrách. Mal 75 moderne zariadených izieb a turistickú nocľaháreň pre 120 osôb. K dispozícii návštevníkom boli aj garáže pre autá. Hotel bol od západu pristavaný k staničnej budove a Kiosku, s ktorými vytvoril jednotný komplex.

Obr.07.-09. Interiér hotela

Obr.11.-15. Banka hotel ihneď po otvorení prenajala skúsenému hoteliérovi Františkovi Pavelovi (1891-1942), ktorý prišiel na Hrebienok z Ružomberka už v roku 1927 za nájomcu Kiosku. Počas svojho dlhoročného tunajšieho pôsobenia sa pričinil o rozvoj lyžovania zriadením cvičnej lúky a zjazdovky a v roku 1941 slalomovej trate spod Slavkovskej vyhliadky. Z jeho podnetu sa na Hrebienku od roku 1929 až do začiatku vojny konali lyžiarske preteky o Pavelov pohár v prekážkovom behu na 7 kilometrov. Po vojne hotel krátko patril železničiarom a v roku 1949 sa stal odborárskou zotavovňou Hrebienok. Po 11 (!) rokov trvajúcej komplexnej prestavbe a modernizácii, bol 14. júna 1999 ako hotel Hrebienok opäť daný do prevádzky pre širokú verejnosť.

Obr.16.-20. V povojnovom období už bez nápisu SPORT HOTEL.

Obr.21.-25. Už ako zotavovňa ROH HREBIENOK.

Obr.26.-29. Keď sa ešte lyžovalo na Hrebienku.

VytlačiťOdoslať e-mailom