Nová Lomnica

Obr.01. Penzion Glória.

Obr.02. Koncom 20. rokov obec Veľká Lomnica rozpredala veľkú časť svojich tatranských majetkov v intraviláne Tatranskej Lomnice. Išlo o pozemky, ktoré sa tiahli od hostinca Spišský domov juhovýchodným smerom po pravej strane dnešnej komunikácie až poniže zotavovňu Kremenec a ich západné ohraničenie tvoril Chotárny potok, resp. železničná trať vedúca do Veľkej Lomnice. Zásluhou poslanca Andreja Nitscha tu v 30. rokoch vznikla veľká kolónia penziónov a rodinných víl. Túto časť Tatranskej Lomnice vtedy nazvali Masarykove kúpele, alebo aj Tatranská Nová Lomnica. Medzi najvyššie položené budovy patrili vila Tylinka (dnes Pionier) z roku 1930, patriaca riaditeľovi Tatranskej Lomnice Jurajovi Országhovi (1895-1952) a v tom istom čase postavený 14 izbový murovaný penzión Glória (dnes Bystrica - vpravo) patriaci Auguste Peschkovej. V polovici 30. rokov nový majiteľ J. Horváth budovu rozšíril o štítovú strechu s manzardkami. 

Obr.03. Vila Tylinka

Obr.04.05. Poniže penziónu Glória v roku 1936 vznikol 22 izbový penzión Javorina (podľa osady v Tatrách). Typickú funkcionalistickú stavbu podľa projektu Ing. Pavla Bareša z Loun, dali postaviť Vladimír Bareš a Josef Hromádko. Po znárodnení penzión Javorina zmenili na odborársku zotavovňu. Nový majiteľ' schátraný a opustený objekt v súčasnosti rekonštruuje. Vpravo v pozadí penzión Glória, vľavo časť penziónu Payer.

Obr.06. Penzion Javorina. Vľavo penzion Payer.

Obr.07.08.  V priestore juhovýchodne od penziónu Javorina dali 29. júna 1931 do prevádzky penzión Payer. Jeho majitel'mi boli manželia Ján (1875-1946) a Gizela Payerovci z Popradu. Pekná budova priečeliami otočená na východnú a západnú stranu ponúkala hosťom 40 lôžok v 20 izbách. Vedľa jedálne a spoločenského salónu z vonkajšej strany zriadili vyvýšenú otvorenú terasu. Penzión bol vybavený všetkými vymoženosťami modernej doby. Skonfiškovaný majetok dostalo Revolučné odborové hnutie, ktoré budovu zmenilo na zotavovňu Javorinka (podľa riečky v Tatrách). 

Obr.09.10. Na jar 1931 dali do prevádzky detský penzión Horn, ktorého majiteľom bol niekdajší riaditeľ popradskej meštianskej školy Jozef Horn. Pôvodne bolo v budove 20 izieb s 50 lôžkami, no v polovici 30. rokov ho nadstavali o tretie podlažie s ďalšími 10 izbami. Penzión Horn bol svojho času najjužnejšou budovou osady. V roku 1946 ho skonfiškovali a stala sa z neho odborárska zotavovňa Švermovo (podľa partizánskej obce pod Nízkymi Tatrami). Neskôr sa stala zotavovňou Ministerstva vnútra a prešla rozsiahlymi prestavbami a prístavbami. Po roku 1990 ju nazvali Kremenec (podľa vrchu v Bukovských vrchoch).

Obr.11.-15. Penzióny Payer, Javorina, Glória a Tylinka.

Obr.16.-20. Penzióny Payer, Javorina, Glória a Tylinka.

Obr.21. Vila Božena. 

Obr.23.24. Vila Marta.

Obr.25. Zaujímavá spoločnosť zatiaľ neznámych osôb, v pozadí penziony Tylinka, Glória a Javorina. Na rube pohľadnice pečiatka ateliéru: Foto Tizian Tatr. Lomnica. Rukou písaný text: Na pamiatku z rekreácie v Tatr. Lomnici v januári 1943.

 

VytlačiťOdoslať e-mailom