Kiosk

Obr.01.-03. V decembri 1908 bola daná do užívania pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok a prvou budovou sa tu stala jej horná stanica. Využijúc zvýšenú frekvenciu tohto miesta vedľa stanice v roku 1912 vyrástla na pozemkoch odkúpených od obce Nová Lesná secesná budova kaviarne s reštauráciou tzv. Kiosk. Majiteľkou Kiosku bola budapeštianska účastinná spoločnosť Phoebus, ktorá dala postaviť' aj pozemnú lanovku na Hrebienok. Od nej kaviareň a reštauráciu v novopostavenom Kiosku prenajala vdova Žigmunda Sámsonyho

Obr.04. Pri záberoch Hrebienka a hornej stanice pozemnej lanovky je veľmi zriedkavý pohľad na bývalú turistickú ubytovňu, ktorá stála západne od stanice (na pohľadnici druhá budova zľava). V roku 1913 ju ako súkromnú vilu dal postaviť gróf J. Tisza. Majiteľ ju však nevyužíval a okrem bytu nájomcu Kiosku a izieb pre personál v nej boli neskôr k dispozícii turistom jednoposteľová a dvojposteľová izba. V 1924 v jej blízkosti postavili aj drevenú turistickú nocľaháreň, ktorá poskytovala 36 lôžok. Bola to pôvodná stanica elektrickej železnice v Starom Smokovci, ktorú po rozobratí znovu postavili na Hrebienku. Náporu turistov obe budovy nepostačovali, a preto boli v roku 1926 asanované, aby ustúpili výstavbe nového hotela.

Obr.05.-09. Hrebienok sa aj vďaka pohodlnému prístupu lanovkou, alebo po autoceste, stal najfrekventovanejším miestom v bezprostrednom horskom prostredí. Z terasy Kiosku bol nádherný výhľad do Popradskej kotliny a do Malej i Veľkej Studenej doliny. V roku 1920 sa novým nájomcom Kiosku stal novosmokovský hostinský Žigmund Eichner. 1. júla 1922 odkúpila pozemnú lanovku a objekty na Hrebienku pražská Legiobanka, ktorá koncom roka 1923 Kiosk spolu s priľahlou turistickou ubytovňou umiestnenou vo vile Tisza prenajala bývalému redaktorovi Slovenského východu Hugovi Fillovi.

Obr.05, 08. Zo severnej strany sa za Kioskom ukrýval malý drevený bazár spojený s bufetom, ktorý okrem občerstvenia ponúkal aj turistické potreby, mapy, horskú literatúru a pohľadnice. Pôvodne za stanicou lanovky v r. 1909 postavil reštauratér Viliam Matejka (1864-1910) z Popradu iba jednoduchý drevený stánok. V roku 1922 zrušili prístrešok tatranskej električky na zastávke Stará Lesná a hostinský Eichner ho umiestnil na Hrebienku ako bufet (na snímke vpravo), na mieste pôvodného dreveného stánku. V bazári sa záujemcovia mohli nechat' odfotografovať tu prítomnému fotografovi. Do roku 1924 tu takto pôsobil fotograf Ernest Heller a po ňom viac než 10 rokov český fotograf Věkoslav Schubert. Obaja svoje tatranské snímky často uverejňovali okrem pohľadníc aj na stránkach vtedajších turistických časopisov.

Obr.10.,11. Kiosk.

Obr.12. Propagačná pohľadnica kiosku. Foto Plachý & Beran - Tatry.

Obr.13. Fotografia z januára 1924. Pravdepodobne príslušníci finančnej stráže.

Obr.14. Pred kioskom, rok ani pôvod pohľadnice neurčený.

 

 

VytlačiťOdoslať e-mailom