Šrobárov ústav

Kežmarská banka osadu v roku 1916 predala Krajinskému ústavu pre zaopatrovanie invalidov v Budapešti. Ten ju pretvoril na vojenský lazaret a liečebňu tuberkulózy. Odvtedy je Dolný Smokovec pre voľný cestovný ruch v podstate uzavretý. Po štátoprávnych zmenách prešla osada v roku 1921 do vlastníctva ministerstva zdravotníctva, ktoré tu po čiastočnej adaptácii 12 budov zriadilo detskú liečebňu s názvom Šrobárov štátnv liečebný ústav. Bol určený pre deti ohrozené tuberkulózou a inými pľúcnymi chorobami. Ústav pomenovali po slovenskom lekárovi Vavrovi Šrobárovi (1867-1950), ktorý bol tesne predtým ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a pričinil sa o získanie osady pre tento účel. 

Obr.50.,51.,52. V budove Šafárik bolo oddelenie TBC. 

Obr.53. V budove Mudroň bola karanténa a chirurgia.

Obr.54. Panoramatický pohľad na budovy Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci.

Obr.55. Vľavo Kalinčiak, kde sídlilo riaditeľstvo ústavu a správca. 

Obr.56. V bývalej vile Veverička bola zriadená škola.

Obr.57. Vľavo Kalinčiak, v pozadí škola.

Obr.58.,59.  Vľavo Hollý, kde býval riaditeľ ústavu, vpravo Kalinčiak.

Obr.60. Hollý, Kalinčiak, Mudroň.

Obr.61. Kollár (oddelenie TBC), Hollý, Kalinčiak, Sládkovič.

Obr.62. Kalinčiak, Mudroň.

Obr.63. Vľavo Sládkovič, kde boli byty zamestnancov, v popredí Kalinčiak, riaditeľstvo ústavu.

Obr.64. Vľavo Kollár.

Obr.65.,66.,67. Potrebám detskej liečebne slúži aj budova Kollár - pomenovaná po významnom slovenskom básnikovi Jánovi Kollárovi (1795-1852). Vznikla severovýchodne vedľa kaplnky v roku 1891, pôvodne ako 26 izbový hotel Srnka (Özike, Reh).

Obr.68. Pohľad na objekt Mudroň.

Obr.68.  19. decembra 1928 ThDr. Jozef Tiso, vtedajší minister zdravotníctva a telovýchovy kladie základný kameň Jubilejného pavilónu..

Obr.69. Severozápadne povyše kostolíka a liečebného domu Kollár začali 28. októbra 1928 stavať Jubilejný pavilón. podľa projektov českého architekta Josefa Mareka (1889-1966), žijúceho v Bratislave. Budova moderného sanatória detskej TBC, v ktorej bol aj chirurgický a interný pavilón bola ukončená v roku 1931. Dlhoročným riaditeľom Šrobárovho ústavu bol v tom čase MUDr.Josef Říha. Šrobárov pavilón je dodnes centrálnym objektom komplexu Odborného liečebného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb.

Obr.70. Zastávka TEVD Dolný Smokovec. V pozadí slávobrána, Kaplnka, Kollár, Hollý.

 

VytlačiťOdoslať e-mailom