Súkromné vily

Obr.30.,31. Súkromné vily postavené v na južnom konci Dolného Smokovca.

Obr.32.,33.,34. Na južnom konci osady od 2. polovice 80. rokov 19. storočia vznikla postupne kolónia šiestich súkromných letovísk. Jedným z nich bola aj 20 izbová vila Migazzi, dlhou krytou chodbou spojená s prízemnou budovou pre služobníctvo. Túto honosnú vilu si dal v roku 1887 postaviť bývalý tekovský župan a poslanec uhorského snemu. gróf Viliam Migazzi (1830-1896) zo Zlatých Moraviec. Bol veľkým milovníkom prírody (zakladateľ Uhorského rybárskeho spolku) a Vysokých Tatier. V rokoch 1892- 1896 bol aj predsedom Uhorského karpatského spolku a tu sa okrem iného výraznou mierou zaslúžil aj o výstavbu vozovky na Hrebienok, ktorú na jeho počesť pomenovali Migazziho cesta (dnešná autocesta zo Starého Smokovca na Hrebienok).


Obr.35.,36.,37. Migazzi zomrel bez mužských potomkov a jeho vilu od dedičov získal gróf Eugen Karátsonyi (1861-1952) z Budapešti. Nový majiteľ čiastočne zmenil vzhľad letoviska prístavbou peknej kruhovej veže z južnej strany. K letovisku patril aj veľký pozemok s vlastným hospodárstvom a rbníkom. ktoré založil ešte pôvodný majiteľ. V roku 1921 vilu prenajal bývalý kontrolór uhorských štátnych železníc, budapeštianský občan Lazár, ktorý ju zmenil na penzión pre dievčatá potrebujúce zotavenie. Podporný fond košického rímsko-katolíckeho Dómu tu zriadil už v roku 1929 zotavovňu pre kňazov Charitas. Začiatkom roku 1930 budovu od grófa Karátsonyiho za 280 000 korún aj odkúpil. Zotavovňa prešla v 30. rokoch do majetku Ústrednej charity v Bratislave, no 10. marca 1943 ju úplne zničil požiar. To už ale v jej blízkosti stála nová murovaná zotavovňa Charitas, ktorá vznikla v rokoch 1935 až 1938.

Obr.38.,39.,40.,41.  Lazár si v roku 1921 prenajal aj vilu Karátsonyiho švagra, klavírneho virtuóza a riaditeľa hudobnej školy v Budapešti, grófa Gejzu Zichyho (1849-1924). Táto budova vznikla v 2. polovici 80. rokov 19. storočia tesne pod vozovou cestou vedúcou do Novej Lesnej. Vo vile nový nájomca zriadil 56 posteľový Ústav Žigmunda Váradyho pre výchovu duševne zaostalých chlapcov, no v roku 1925 ho zmenil na ortodoxný židovský penzión Lazár. Od Zichyho potomkov tento objekt v roku 1930 kúpil kresťanský podporný spolok Zdravie, ktorý v nej zriadil penzión Lisieux (Lisieux = významné pútnické mesto v Normandii). Aj tento penzión v 30. rokoch získala do vlastníctva Ústredná Charita v Bratislave. V 50. rokoch budovu zoštátnili a po čase sa z nej stala zotavovňa Valaška, patriaca českej Zbrojovke Vsetín.

VytlačiťOdoslať e-mailom