Vydavateľstvo JaGa

Vydavateľstvo JaGa pod touto obchodnou značkou budeme vydávať reprinty pohľadníc z archívu Jána Gašpara.

Vydavateľstvo vzniklo dňa 05.05.2014 zápisom predmetu činnosti "Vydavateľská činnosť" v spoločnosti:

AVELA s.r.o.

Varichovská 51

075 01 Trebišov

IČO: 44 150 474

DIČ: 202 260 7510 /neplátca DPH/

zapísaná v OR Okr.súd Košice I

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 21806/V

Banka: VUB a.s. pobočka Trebišov

IBAN: SK81 0200 0000 0024 6940 2858

 

Vytlačiť