Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1520
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1145
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1409
Hotel Európa 03. júl 2016 1381
Bazár 03. júl 2016 1007
Vila Erika 03. júl 2016 944
Súkromné vily 03. júl 2016 1472
Panorámy 03. júl 2016 1000
Vila Szontágh 03. júl 2016 1017
Penzák 01. september 2016 2444
Park hotel 29. august 2016 3516
Palace 03. júl 2016 1111
Detská liečebňa 03. júl 2016 1118
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1114
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1116