Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1340
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1000
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1223
Hotel Európa 03. júl 2016 1165
Bazár 03. júl 2016 888
Vila Erika 03. júl 2016 827
Súkromné vily 03. júl 2016 1258
Panorámy 03. júl 2016 866
Vila Szontágh 03. júl 2016 888
Penzák 01. september 2016 2015
Park hotel 29. august 2016 2855
Palace 03. júl 2016 1000
Detská liečebňa 03. júl 2016 971
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 969
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1000