Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1457
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1101
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1350
Hotel Európa 03. júl 2016 1330
Bazár 03. júl 2016 970
Vila Erika 03. júl 2016 908
Súkromné vily 03. júl 2016 1413
Panorámy 03. júl 2016 959
Vila Szontágh 03. júl 2016 977
Penzák 01. september 2016 2313
Park hotel 29. august 2016 3377
Palace 03. júl 2016 1080
Detská liečebňa 03. júl 2016 1059
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1073
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1086