Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1573
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1185
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1468
Hotel Európa 03. júl 2016 1438
Bazár 03. júl 2016 1045
Vila Erika 03. júl 2016 979
Súkromné vily 03. júl 2016 1544
Panorámy 03. júl 2016 1038
Vila Szontágh 03. júl 2016 1065
Penzák 01. september 2016 2582
Park hotel 29. august 2016 3664
Palace 03. júl 2016 1157
Detská liečebňa 03. júl 2016 1175
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1157
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1155