Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1928
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1680
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1988
Hotel Európa 03. júl 2016 1945
Bazár 03. júl 2016 1478
Vila Erika 03. júl 2016 1421
Súkromné vily 03. júl 2016 2119
Panorámy 03. júl 2016 1479
Vila Szontágh 03. júl 2016 1499
Penzák 01. september 2016 3500
Park hotel 29. august 2016 5730
Palace 03. júl 2016 1490
Detská liečebňa 03. júl 2016 1667
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1595
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1605