Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 430
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 300
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 415
Hotel Európa 03. júl 2016 286
Bazár 03. júl 2016 298
Vila Erika 03. júl 2016 257
Súkromné vily 03. júl 2016 367
Panorámy 03. júl 2016 263
Vila Szontágh 03. júl 2016 269
Penzák 01. september 2016 646
Park hotel 29. august 2016 804
Palace 03. júl 2016 367
Detská liečebňa 03. júl 2016 338
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 338
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 420