Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1397
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1044
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1281
Hotel Európa 03. júl 2016 1261
Bazár 03. júl 2016 931
Vila Erika 03. júl 2016 867
Súkromné vily 03. júl 2016 1336
Panorámy 03. júl 2016 912
Vila Szontágh 03. júl 2016 930
Penzák 01. september 2016 2189
Park hotel 29. august 2016 3005
Palace 03. júl 2016 1036
Detská liečebňa 03. júl 2016 1012
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1018
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1046