Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1807
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1578
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1856
Hotel Európa 03. júl 2016 1851
Bazár 03. júl 2016 1412
Vila Erika 03. júl 2016 1352
Súkromné vily 03. júl 2016 1965
Panorámy 03. júl 2016 1404
Vila Szontágh 03. júl 2016 1415
Penzák 01. september 2016 3218
Park hotel 29. august 2016 4574
Palace 03. júl 2016 1415
Detská liečebňa 03. júl 2016 1559
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1509
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1520