Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1861
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1628
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1924
Hotel Európa 03. júl 2016 1897
Bazár 03. júl 2016 1443
Vila Erika 03. júl 2016 1382
Súkromné vily 03. júl 2016 2029
Panorámy 03. júl 2016 1432
Vila Szontágh 03. júl 2016 1453
Penzák 01. september 2016 3355
Park hotel 29. august 2016 5404
Palace 03. júl 2016 1449
Detská liečebňa 03. júl 2016 1617
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1549
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1563