Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1624
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1241
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1521
Hotel Európa 03. júl 2016 1516
Bazár 03. júl 2016 1083
Vila Erika 03. júl 2016 1025
Súkromné vily 03. júl 2016 1616
Panorámy 03. júl 2016 1080
Vila Szontágh 03. júl 2016 1104
Penzák 01. september 2016 2719
Park hotel 29. august 2016 3990
Palace 03. júl 2016 1186
Detská liečebňa 03. júl 2016 1220
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1204
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1182