Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 567
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 439
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 545
Hotel Európa 03. júl 2016 403
Bazár 03. júl 2016 389
Vila Erika 03. júl 2016 339
Súkromné vily 03. júl 2016 520
Panorámy 03. júl 2016 356
Vila Szontágh 03. júl 2016 355
Penzák 01. september 2016 854
Park hotel 29. august 2016 1044
Palace 03. júl 2016 455
Detská liečebňa 03. júl 2016 439
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 447
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 525