Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 487
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 379
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 463
Hotel Európa 03. júl 2016 326
Bazár 03. júl 2016 333
Vila Erika 03. júl 2016 292
Súkromné vily 03. júl 2016 426
Panorámy 03. júl 2016 305
Vila Szontágh 03. júl 2016 312
Penzák 01. september 2016 735
Park hotel 29. august 2016 889
Palace 03. júl 2016 399
Detská liečebňa 03. júl 2016 375
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 374
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 456