Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 304
Najstaršie budovy 15. máj 2016 366
Súkromné vily 16. máj 2016 307
Vila Migazzi 17. máj 2016 366
Šrobárov ústav 07. august 2016 480
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 328