Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 999
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1330
Súkromné vily 16. máj 2016 1084
Vila Migazzi 17. máj 2016 1200
Šrobárov ústav 07. august 2016 2052
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 1080