Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 849
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1114
Súkromné vily 16. máj 2016 920
Vila Migazzi 17. máj 2016 991
Šrobárov ústav 07. august 2016 1547
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 922