Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 419
Najstaršie budovy 15. máj 2016 540
Súkromné vily 16. máj 2016 437
Vila Migazzi 17. máj 2016 517
Šrobárov ústav 07. august 2016 750
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 480