Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 815
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1024
Súkromné vily 16. máj 2016 876
Vila Migazzi 17. máj 2016 904
Šrobárov ústav 07. august 2016 1380
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 889