Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 1087
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1510
Súkromné vily 16. máj 2016 1177
Vila Migazzi 17. máj 2016 1360
Šrobárov ústav 07. august 2016 2760
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 1183