Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Chata do roku 1907 28. máj 2016 770
Chata po roku 1907 28. máj 2016 772
Vodopády Studeného potoka 29. máj 2016 665
Turisti na vodopádoch 28. máj 2016 658
Fotoalbum Chata Kamzík 29. máj 2016 898